jc de Klinker Aarschot

Deelnemer test positief op corona: Aarschot stopt vakantieclub tot eind van de zomer

De stad Aarschot zet haar speelplein, beter bekend als de Vakantieclub, met onmiddellijke ingang stop. Oorzaak is de besmetting van een deelnemer op de locatie Elzenhof. De stad wil zo voorkomen dat de besmetting zich verder verspreidt.

De Vakantieclub in Aarschot legt alle activiteiten stil tot het einde van de zomervakantie. Op de Elzenhof, dat is één van de vier plaatsen waar de stad haar zomerse kinderopvang organiseert, is een deelnemer besmet met corona. De stad neemt geen risico en schort dus alle activiteiten op.

Te groot risico

De besmetting is vastgesteld op het Elzenhof en niet op de andere locaties. Bij de risico-analyse speelden twee elementen een rol. Enerzijds is er de potentiële omvang van de besmettingshaard. Anderzijds is er geen 100 procent zekerheid dat er geen contacten zijn geweest tussen mensen op de verschillende locaties. 

Quarantaine

Alle kinderen en de acht monitoren, die deel uitmaakten van de groep Elzenhof, moeten nu in quarantaine. Ze moeten zich ook laten begeleiden door een arts en zich laten testen. Elke betrokkene zal in principe van nabij worden opgevolgd, laat de stad weten. 

Alternatief zoeken

Ouders die hun kinderen hadden ingeschreven voor de Vakantieclub volgende week (tot het eind van de zomer) moeten op zoek naar een alternatief.  Schepen van Jeugd Geert Schellens vraagt begrip voor de maatregel. "We begrijpen en beseffen dat dit moeilijk en jammer is. Heel wat kinderen en monitoren hadden de zomer graag op een andere manier afgesloten. Maar we rekenen toch op begrip voor de aanpak. We bekijken samen met de stadsdiensten de komende dagen of en hoe we op een andere, veilige manier met noodopvang kunnen helpen", aldus de schepen.

Meest gelezen