Videospeler inladen...

Grote Belgische studie bevestigt: kinderen worden op school veel minder besmet dan thuis en worden zelden zwaar ziek

Kinderen worden op school veel minder besmet met het coronavirus dan thuis. Als ze al besmet worden, krijgen ze minder vaak COVID-19. En als ze die ziekte krijgen, worden ze zelden zwaar ziek. Dat blijkt uit een grootschalig Belgische onderzoek naar COVID-19 bij kinderen. De onderzoeksresultaten werden gepubliceerd op de dag dat waarschijnlijk knopen doorgehakt moeten worden over de start van het nieuwe schooljaar.

Gezondheidsinstituut Sciensano verzamelde vorig schooljaar een berg interessante gegevens van de schoolgaande kinderen: hoeveel kinderen werden getest op het coronavirus, hoeveel testten er positief, hoe ziek werden ze en op welke leeftijd?

De cijfers werden verzameld sinds het begin van de epidemie in maart tot en met 28 juni, bij de schoolgaande kinderen en jongeren onder de 18 jaar. Tijdens de presentatie van de onderzoeksresultaten, toonde viroloog Steven Van Gucht, een interessante grafiek: het aantal besmettingen in verhouding met het aantal geteste kinderen.

Op de grafiek vallen twee zaken op: heel jonge kinderen werden meer getest dan oudere kinderen. Tegelijkertijd blijken oudere, geteste jongeren vaker positief te testen. Wel moet opgemerkt worden dat er tijdens de eerste coronagolf veel minder -zo’n 50 procent minder- getest werd bij kinderen, omdat toen al duidelijk was dat zij minder vaak en minder ernstig ziek worden dan volwassenen. 

Ondanks het feit dat er minder getest werd bij kinderen, valt het op dat zij ook veel minder positief testten dan volwassenen: 1,8 procent van de kinderen testte positief, terwijl dat bij volwassenen 6,3 procent is. Het aantal positieve testen neemt wel toe met de leeftijd van de kinderen, maar het blijft dus veel lager dan bij volwassenen.

Scholen

Wat betreft de besmettingen op school: bij de CLB’s in Vlaanderen en Wallonië werden vorig schooljaar 378 COVID-gevallen gemeld op scholen, waarvan 270 bij leerlingen en 108 onder de personeelsleden.

Uit onderzoek van 4.715 mensen die preventief in quarantaine werden geplaatst omdat ze mogelijk op school contact hadden gehad met een besmet persoon, blijkt nu dat er in de scholen weinig besmettingen zijn geweest: slechts 11 personeelsleden werden vermoedelijk op school besmet en slechts 36 leerlingen hebben waarschijnlijk COVID-19 gekregen na een besmetting op de schoolbanken.

“We kunnen dus stellen dat het percentage van secundaire besmettingen op school erg laag is”, concludeert viroloog Van Gucht. Ter vergelijking: in thuissituaties besmet een patiënt 10 tot 20 procent van de andere gezinsleden. Dat percentage is veel hoger dan op school.

Ziekenhuisopnames

Als we ten slotte kijken naar de kinderen die in het ziekenhuis werden opgenomen, dan beschikt Sciensano over gegevens van 70 procent van de 267 kinderen die wegens COVID-19 werden opgenomen. Die 267 kinderen vertegenwoordigen slechts 1,6 procent van het aantal kinderen bij wie het virus werd vastgesteld. Dat is heel wat minder dan bij volwassen. Bij 65-plussers is dat zelfs zo’n 10 procent. 

Tijdens de piek van de epidemie werden ongeveer evenveel jongens als meisjes opgenomen. Het waren vooral de allerjongste kinderen die werden opgenomen, vermoedelijk uit ongerustheid als zo’n kind symptomen vertoont. Zowat de helft van de opgenomen kinderen was jonger dan 1 jaar en een derde jonger dan 3 maanden.

Complicaties

De kinderen werden doorgaans al in het ziekenhuis opgenomen een dag nadat ze last hadden kregen van koorts en hoest. De opnameduur van kinderen was doorgaans kort en bedroeg gemiddeld 3 dagen.

De meeste kinderen kregen geen ernstige complicaties. Dat gebeurde bij slechts 19 procent van de gehospitaliseerde kinderen. Slechts 7 kinderen oftewel 3 procent, hadden intensieve verzorging nodig. De meest ernstige complicaties werden vastgesteld bij kinderen ouder dan 1 jaar. 

In de studie werden geen sterfgevallen bij kinderen gerapporteerd. Buiten de studie was er wel een sterfgeval van een meisje van 12, en meer recent nog overleed een meisje van 3.

Bekijk hieronder de presentatie van de studie door viroloog Steven Van Gucht en de reportage uit "Het Journaal."

Videospeler inladen...
Videospeler inladen...

Meest gelezen