Steeds meer West-Vlaamse kinderen in pleegzorg

In 2015 waren er in onze provincie ongeveer 6.500 pleegkinderen, nu zijn dat er 8.800. Dat is een stijging met ruim 30 procent. Dat is zowel goed als slecht nieuws. Het is  jammer dat steeds meer kinderen nood hebben aan een opvanggezin, maar het toont ook aan dat steeds meer gezinnen openstaan om een kind op te vangen. 

In 2014 wijzigde de wet waardoor een jeugdrechter voortaan verplicht is om eerst een pleeggezin te zoeken voor een jongere die moet worden geplaatst. De kleinschaligheid van een gezin stimuleert de ontwikkeling van een kind immers bijzonder goed. Maar pleegzorg is vaak ook op vraag van de ouders of in samenspraak met ouders en hulpverlening zonder dat een rechter moet tussenkomen.

Meer en meer kinderen kunnen gebruik maken van pleegzorg, omdat pleegzorg heel veel verschillende vormen kan aannemen, zegt Vlaams parlementslid Loes Vandromme (CD&V) uit Poperinge: "Pleegzorg is iets dat heel breed is. Dat kan voor een langere , maar ook voor een kortere periode. Bijvoorbeeld als er een kritieke situatie is in een gezin, waar er eventjes een rustige plek moet gezocht worden voor het kind. Dan kan je ook voor een kortere periode een opvanggezin zijn voor een kind."

Pleegzorg is iets dat heel breed is. Dat kan voor een langere maar ook voor een kortere periode
Vlaams parlementslid Loes Vandromme

Bijna een vierde (23%) van de West-Vlaamse pleegkinderen- en jongeren is tussen de 7 en 11 jaar oud. Ook opmerkelijk is het feit dat 33% van de in 2019 opgestarte dossiers over 0-3 jarigen gaat. 

Meest gelezen