Voetbalclub OHL en hogeschool UCLL gaan samenwerken: "Win-winsituatie voor beide partijen"

Hogeschool UCLL en voetbalclub Oud-Heverlee Leuven hebben een overeenkomst getekend om nauw samen te werken. Hogeschool UCLL wordt de voorkeurspartner voor OHL voor studentenstages. Daarnaast worden er op allerlei gebieden onderzoeksprojecten opgestart die het functioneren van de voetbalclub ten goede moeten komen.

De samenwerking zou zowel voor de hogeschool als voor de voetbalploeg heel wat kansen creëren. Zo kunnen studenten van UCLL stage lopen bij OHL. Studenten van de lerarenopleiding kunnen bijvoorbeeld Nederlandse taalles geven aan nieuwe internationale spelers. Algemeen directeur Marc Vandewalle van UCLL hoopt dat het partnerschap ook heel onderzoeksmogelijkheden biedt: "Ik denk hierbij niet alleen aan onderzoeksprojecten vanuit de studierichting voeding en dieet en de lerarenopleiding lichamelijke opvoeding, maar ook aan verduurzaming en verlaging van de ecologische voetafdruk van de werking van de club. Ook de verbetering van de communitywerking rond de club en de vraag hoe men andere doelgroepen kan bereiken die nu niet naar het stadion komen, is een mogelijk onderzoeksobject". 

 Peter Willems, ceo van OHL, hoopt dan weer om samen een digitale app te creëren die de fanbeleving kan verhogen. Bovendien hoopt de voetbalploeg meer studenten naar het stadion te lokken. Er wordt ook gedacht om een studentenvak in het stadion te creëren.  De samenwerking met UCLL kadert in het streven van de club om zich in de Belgische voetbalwereld op een unieke manier te positioneren. "We willen beroep doen op de innovatieve kennis die in de Leuvense onderwijsinstellingen aanwezig is om de club beter te maken op welk gebied dan ook en ook de binding tussen de club en de Leuvense studenten verbeteren. We willen ze niet enkel verwelkomen in onze tribunes zodra het weer mag, maar hen in het kader van hun studie ook de kans geven om op het terrein ervaring op te doen”.

Meest gelezen