Archieffoto
ROBIN UTRECHT

"Bubbel van 5" blijft, winkelen mag per 2 en onbeperkt in de tijd: dit heeft de Nationale Veiligheidsraad beslist

De Nationale Veiligheidsraad is het eens geraakt over een aantal kleine versoepelingen in de strijd tegen het coronavirus, bijvoorbeeld over het winkelen en relaties in het buitenland. Maar de sociale bubbel blijft beperkt tot 5 mensen buiten het gezin.

De maatregelen in het kort:

  • De bubbel blijft beperkt tot 5 mensen buiten het gezin
  • Winkelen mag weer per 2, onbeperkt in de tijd
  • U mag uw lief in het buitenland bezoeken, ook als dat in een land is dat u als toerist normaal niet mag bezoeken
  • Bij grote evenementen mogen binnen 200 mensen aanwezig zijn, buiten 400 (een verdubbeling dus)
  • Vanaf 1 september mogen burgemeesters en de betrokken minister beslissen om toch meer publiek toe te laten
  • Op recepties na begrafenissen zijn 50 mensen toegelaten, onder voorwaarden

Winkelen

Je hoorde het meer en meer: mensen die zich afvroegen waarom je niet per twee naar de winkel mag gaan. De Nationale Veiligheidsraad speelt daar op in en laat het vanaf maandag 24 augustus weer toe. U mag dus weer met uw partner of een andere persoon gaan winkelen (maar niet meer dan dat, winkeliers kunnen bovendien zelf beslissen om het toch tot 1 persoon te beperkeren). U mag bovendien ook weer onbeperkt in de tijd winkelen, met andere woorden: de beperking tot 30 minuten per winkel wordt geschrapt.

Bekijk het fragment over de regels omtrent winkelen:

Videospeler inladen...

Relaties

De Veiligheidsraad heeft ook geluisterd naar de grieven van mensen met een relatie in het buitenland. Naar bepaalde landen mag niet gereisd worden, waardoor sommigen al een hele tijd hun lief niet meer hebben kunnen zien, terwijl dat voor getrouwde mensen wel kon. Dat verandert.

Vanaf 1 september mag u wel naar een land reizen waar u als toerist eigenlijk niet heen mag, als u een relatie heeft met een inwoner daar. U moet dan wel kunnen aantonen dat het om een duurzame relatie gaat. Concreet moet het koppel minstens 1 jaar hebben samengewoond of twee jaar een "affectieve relatie" hebben. Ook een gemeenschappelijk kind geldt als bewijs van duurzame relatie, verklaarde premier Wilmès. 

Bovendien gelden voor zij die terugkeren, dezelfde regels wat betreft testen en quarantaine, als voor zij die terugkeren van vakantie.

Bekijk het fragment over de regels omtrent relaties in het buitenland:

Videospeler inladen...

Sociale bubbel

Aan de andere kant blijft de Veiligheidsraad aan een aantal maatregelen vasthouden, zoals de bubbel van 5. Die wordt dus niet uitgebreid, hoewel het draagvlak bij de bevolking steeds kleiner lijkt te worden. Ook enkele experts wezen er de voorbije dagen op dat die bubbels wel werken, maar ze niet als globale maatregel mogen gelden in het hele land. Maar de Veiligheidsraad volgt niet en wijst daarvoor naar het onderwijs. Prioriteit is nu eerst "alle leerlingen op een veilige manier naar school te laten gaan", klinkt het.

Premier Sophie Wilmès wijst er op dat sommige maatregelen van kracht moeten blijven "om de cijfers te stabiliseren". Maar, zo herhaalde ze nog eens, mensen mogen wel tot 10 vrienden en familieleden blijven zien, zolang de afstandsregels gerespecteerd worden. De bubbel van 5 geldt enkel voor het nauw contact, benadrukte de premier, met wie u de afstandsregels dus wel kan laten varen.

Bekijk het fragment omtrent de sociale bubbel:

Videospeler inladen...

Cultuur

Op cultureel vlak wordt vanaf september het toegelaten publiek voor grote evenementen verdubbeld. Binnen mogen nu 200 in plaats van 100 mensen aanwezig zijn, buiten 400 in plaats van 200 mensen. (Een mondmasker dragen blijft verplicht.) Een versoepeling dus, maar minder dan de sector had gevraagd. Die hoopte naar 60 procent van de capaciteit te kunnen gaan, voor grote zalen als het Sportpaleis van groot belang.

De Veiligheidsraad gaat zover niet, maar Wilmès kondigde wel aan dat er vanaf 1 september de mogelijkheid komt om daarvan af te wijken. Organisatoren van evenementen die kunnen aantonen dat ze een vaste infrastructuur hebben en aan alle veiligheidsvoorschriften hebben voldaan, kunnen een aanvraag indien bij de burgemeester om toch meer mensen toe te laten. De burgemeester zal de aanvraag bekijken, de bevoegde minister krijgt het laatste woord.

Begrafenissen

Tot slot heeft de Veiligheidsraad ook beslist dat vanaf 1 september op recepties na begrafenissen 50 mensen aanwezig mogen zijn, met respect voor de regels zoals die in de horeca gelden.

Wat niet?

Wat er niet komt, zijn algemene regels over het dragen van een mondmasker in heel het land. Dat zou duidelijker zijn dan de gefragmenteerde regeling op dit moment, menen sommigen, waarbij bijvoorbeeld in de ene gemeente een mondmasker op de fiets verplicht is in sommige straten en in andere steden niet. Anderen wijzen er dan weer op dat een algemene mondmaskerplicht geen zin heeft en er gerichter gewerkt moet worden naargelang de plaats.

De Veiligheidsraad volgt die laatste visie. Wilmès wees er op dat er wel degelijk een nationale maatregel bestaat, die het masker onder meer verplicht op markten, in winkels en winkelcentra en op bepaalde openbare plaatsen zoals musea in bij evenementen. Daarnaast kunnen lokale overheden bijkomende maatregelen nemen, benadrukte ze.

Belga

Bekijk de integrale persconferentie van de Nationale Veiligheidsraad en daaronder Het Journaal 1 in VGT:

Videospeler inladen...
Videospeler inladen...

Meest gelezen