Foto: Belga Jonas Roosens

Stany Crets teleurgesteld: "Wat er nu is beslist, is niet in verhouding met wat de cultuursector gevraagd heeft"

De crisiscel cultuur is teleurgesteld in de beslissingen van de veiligheidsraad. “Wat er nu is beslist, is niet in verhouding met wat wij gevraagd hebben. Wij begrijpen niet hoe dat deze beslissing is genomen”, reageert Antwerps acteur en regisseur Stany Crets die in de crisiscel zetelt. 

Het maximaal aantal aanwezigen bij evenementen wordt opgetrokken tot 200 mensen binnen en 400 mensen buiten. “We begrijpen niet waarom men aan die absolute cijfers blijft vasthouden”, reageert Crets. De crisiscel cultuur wil de zalen minimum voor 60 procent vullen met publiek.  “De regel is nu veranderd van 100 man binnen naar 200 man. Dat zijn wel 100 tickets meer die we kunnen verkopen, maar daar zijn we eigenlijk bitter weinig mee. Het blijft nog steeds absurd om in een stadsschouwburg of het Sportpaleis voor 200 man te spelen. Wij als sector kunnen bijzonder veilig werken, maar daar wordt geen gehoor aan gegeven. Wij begrijpen niet hoe dat deze beslissing is genomen.”

Vanaf 1 september zijn er uitzonderingen mogelijk, maar wat die uitzonderingen zijn, dat moeten we nog uitvogelen.

Stany Crets

Vanaf 1 september zal er wel een mogelijkheid zijn om meer toeschouwers toe te laten, met name voor "permanente infrastructuren". Het zal de burgemeester zijn die in eerste instantie de aanvraag bekijkt. En dat is allemaal nog heel onduidelijk, vertelt Crets. “Wat die uitzonderingen zijn, dat moeten we nog uitvogelen. Het gaat ook heel veel werk voor de burgemeesters worden. Zij gaan de kunstenaars uit hun stad heel goed leren kennen, want die gaan natuurlijk allemaal aan de bel trekken. Ik hoop dat het geen administratieve rompslomp wordt. De uitzondering, die nu wordt vooropgesteld had eigenlijk de regel moeten zijn.”

Vraag naar steunmaatregelen

Het gebrek aan toeschouwers in de zaal moet aangevuld worden met steunmaatregelen, zegt Crets. “Rendabiliteit is nog niet aan de orde, maar wat we vragen is respect voor de sector zodat we opnieuw een toekomstperspectief krijgen en dat we kunnen werken.”

Meest gelezen