Aantal doopsels bij jongeren en volwassenen stijgt elk jaar. Bisschop van Antwerpen Johan Bonny weet waarom

Elk jaar opnieuw stijgt het aantal doopsels bij (jong)volwassenen in ons land. Zo worden zondag in de kerk van de parochie Onze-Lieve-Vrouw Ter Sneeuw in Borgerhout een 42-jarige moeder, haar 18-jarige zoon en 8-jarige dochter gedoopt. Bisschop van Antwerpen Johan Bonny is daar blij om en gaf ook een aantal verklaringen voor die stijging in Start je dag op Radio 2 Antwerpen.

Volgens bisschop van Antwerpen Johan Bonny zijn er verschillende verklaringen voor de stijging van het aantal jongeren en volwassenen die zich uit vrije wil willen laten dopen. Zo zijn er dit jaar 61 meer doopsels dan vorig jaar in ons land, in totaal zijn het er 305.
"Eén van de verklaringen is dat gezinnen wat geloof betreft niet meer het rechtlijnige parcours afleggen zoals dat vroeger was", legt Bonny uit. "Geloofskeuzes worden uitgesteld, en bovendien ontdekken veel jongeren het christendom pas als ze aan hun hogere studies beginnen."

Migratie

Heel wat mensen komen in ons land terecht door migratie. De ervaring van Bonny leert dat een heleboel migranten in hun land van herkomst de kans niet kregen om catechese te volgen of om zélf te kiezen voor het katholieke geloof. Ook daar zit een verklaring voor de stijging, aldus de bisschop.

Andere realiteit

"Jongeren en (jong)volwassenen die ervoor kiezen om gedoopt te worden, is een heel andere beleving voor de mensen die hen daarbij begeleiden, zoals de catechisten", zegt Johan Bonny nog. "Ik zie daar nieuwe mogelijkheden voor de kerk en de beleving van het geloof in deze tijden."
Op de vraag of een doopsel bij volwassenen hetzelfde verloopt als bij baby's antwoordt de bischop laconiek: "Ja, hoor, alleen moet je ze niet opheffen en dragen."

Meest gelezen