Volgens de Wereldbank duwt corona 100 miljoen mensen in extreme armoede

Door de coronacrisis zouden wereldwijd 100 miljoen mensen extra in extreme armoede terecht kunnen komen. Dat heeft David Malpass, de voorzitter van de Wereldbank, verteld.

In een eerdere schatting had de Wereldbank nog gewaarschuwd voor 60 miljoen mensen die als gevolg van de coronacrisis in extreme armoede belanden. Intussen is dat al opgetrokken tot 70 à 100 miljoen mensen. En dat aantal zou nog verder kunnen stijgen als de pandemie erger wordt of lang blijft aanhouden. Het is volgens Malpass dan ook noodzakelijk dat schuldeisers van de armste landen overgaan tot het verlichten van de schuld. "De kwetsbaarheden die gelinkt zijn aan die schulden zijn groot. Het is belangrijk om licht te zien aan het eind van de tunnel, zodat er nieuwe investeerders kunnen komen."

Volgens de meest recente raming van de Wereldbank, leefden in 2015 zowat 734 miljoen mensen in extreme armoede. Dat komt overeen met ongeveer tien procent van de wereldbevolking. Sinds het begin van de pandemie is dat aantal duidelijk toegenomen. Die evolutie zou te wijten zijn aan het wegvallen van jobs en aan bevoorradingsproblemen, waardoor de toegang tot voedsel wordt bemoeilijkt.

Meest gelezen