Blauwalgen in Schulensmeer: waterrecreatie voor kinderen tot 12 jaar verboden

 

De gele vlag hangt uit aan het Schulensmeer in Herk-de-Stad en Lummen. Die wijst bezoekers op de aanwezigheid van blauwalgen in het water van het meer. Daarom is surfen, zeilen en alle andere waterrecreatie vanaf nu verboden voor kinderen tot 12 jaar. 

Blauwalgen zijn bacteriën die in een blauwgroene, olieachtige laag op het wateroppervlak van het meer drijven. Ze zijn giftig. Ze kunnen huidirritatie of zweren veroorzaken maar het kan ook zijn dat je ervan moet braken of dat je koorts krijgt of grieperig wordt.

Voor kinderen tot 12 jaar is iedere vorm van waterrecreatie daarom verboden. Voor personen ouder dan 12 jaar blijven roeien, kajakken en zeilen wel toegestaan. Ook vissen mag nog altijd maar je mag de vissen wel niet opeten. Wie in contact komt met het water of met de vissen, moet zijn handen nadien grondig wassen of ontsmetten.

Eerder werden ook al blauwalgen gevonden in de Zuid-Willemsvaart, het Kanaal Bocholt-Herentals en het Kanaal naar Beverlo. Het gebruik van het water uit die kanalen voor de veeteelt of voor landbouw is daarom verboden.

Meest gelezen