Enquête rond online leren: "Vlaamse onderwijs loopt voorop op vlak van digitaal oefenen"

Het onderwijs in Vlaanderen loopt licht voor op het Europees gemiddelde op het vlak van leerlingen online taken of oefeningen te laten maken. In Vlaanderen deed 62 procent van de leerkrachten dat pre-corona al, tegenover gemiddeld 59 procent in elf bevraagde Europese regio's. Tijdens de coronacrisis deed 89 procent van de leerkrachten bij ons dit, tegenover 87 procent in de bevraagde landen. Dat blijkt uit een enquête van het Finse Sanoma Learning die educatieve uitgever Van In vandaag publiceert.

93 procent van de Vlaamse leerkrachten basisonderwijs en 75 procent in het secundair onderwijs liet in de coronaperiode leerlingen minstens één keer per week oefeningen of taken maken op een digitaal platform. 77 procent van de leerkrachten gaf in de coronaperiode afstandsles aan de hele klas, tegenover 10 procent pre-corona.

Bijna drie kwart (73 procent) stuurde leermaterialen op via e-mail tegenover 12 procent pre-corona en de helft nam zelf een webcast op, tegenover 4 procent pre-corona. 22 procent van de Vlaamse bevraagden nam minstens één keer per week digitale testen af, tegenover 6 procent pre-corona.

Aan de hele klas lesgeven tijdens de coronacris vond 84 procent van de leerkrachten moeilijker. Resultaten van leerlingen evalueren bij digitaal gemaakte oefeningen en testen vond 72 procent moeilijker te evalueren, en 82 procent van de Vlaamse leerkrachten schatte in dat leerlingen minder tijd aan huiswerk en het online schoolgebeuren besteedden dan in normale tijden.

Leerkrachten blijken tevreden over de digitale leerplatformen: 89 procent geeft ze een score van minstens 3 op 5, de gemiddelde score is 3,9/3,8 (basis- versus secundair onderwijs). En 79 procent gaf aan meer tijd aan het voorbereiden van afstandslessen te besteden tegenover gewone lessen.

Video's

In Vlaanderen werden meer webcasts opgenomen tijdens corona (50 pct) dan Europees (35 procent). Ook werden er meer leermaterialen gemaild: 73 procent in Vlaanderen tegenover 56 procent Europees. Instructievideo's werden in Vlaanderen ook meer gebruikt dan in Europa tijdens de coronaperiode (84 tegenover 70 procent). Pre-corona scoorden we met 36 procent slechter dan het Europese gemiddelde (46 procent). Hier werd dus een inhaalbeweging gemaakt.

Met het afnemen van digitale testen lag Vlaanderen met 22 procent iets achter op het Europese gemiddelde van 27 procent. Pre-corona werd dit in Europa al door gemiddeld 13 procent van de leerkrachten toegepast, tegenover slechts 6 procent in Vlaanderen. Dit Europese gemiddelde is dus nog niet helemaal ingehaald.

De enquête werd afgenomen tussen 3 en 10 juni bij 5.300 leerkrachten in elf Europese regio's (in Nederland, Frankrijk, Duitsland, Finland, Zweden, Noorwegen, Polen en Spanje). Van 30.000 aangeschreven leerkrachten in Vlaanderen hebben er 1.649 geantwoord (73 procent uit het lager onderwijs en 27 procent van het secundair onderwijs). In Franstalig België betrof de respons rate slechts 0,2 procent.

Meest gelezen