Radio 2

Mogelijk geen assisenprocessen meer in Limburg tot 2021: "Misschien nog in december, anders januari"

De kans dat er dit jaar nog een assisenproces zal plaatsvinden in Tongeren is klein. Onder andere door de coronacrisis werden alle zaken opgeschort tot het najaar. Maar dat zal naar alle waarschijnlijkheid niet meer lukken.

Het is niet zeker of er dit jaar nog een zaak zal voorkomen in het hof van assisen in Limburg. "Door de coronacrisis werden alle zaken opgeschort tot in het najaar", vertelt Jo Daenen van het hof van beroep. "In september wordt de planning van de assisenzaken gemaakt. Daarin wordt verwacht dat er in december nog een zaak zal zijn in het hof van assisen in Tongeren, zo niet, zal het voor volgend jaar zijn."

Nog 4 zaken staan op het programma in Tongeren: "2 processen moeten nog doorverwezen worden naar het hof van assisen Limburg door de kamer van inbeschuldigingstelling, 2 zaken zijn reeds doorverwezen", geeft Daenen nog mee. 

Te kleine zaal

Het hof van assisen bekijkt ook in welke zaal een mogelijke zitting zou kunnen plaatsvinden. De huidige assisenzaal is te klein om een zitting coronaveilig te houden. "Voor alle betrokken partijen moet de minimumafstand bewaard kunnen blijven en dat brengt veel organisatorisch werk met zich mee. We kijken nu dus ook waar we de jury bijvoorbeeld veilig kunnen huisvesten. Het publiek en de pers zal misschien ook in een andere zaal het proces moeten volgen via een groot scherm", weet Jo Daenen.

Meest gelezen