Mogen kinderen thuisblijven van school? Mogen ouders op school komen? Vragen en antwoorden over het nieuwe schooljaar

Morgen start het nieuwe schooljaar. Dat gebeurt onder "code geel". Maar hoe zal het er precies uitzien op school? Wat mag en wat kan niet? Het departement Onderwijs publiceerde een lijst met vragen en antwoorden en wij pikten er een aantal voor u uit.

Vanaf morgen worden alle leerlingen weer op school verwacht. "Code geel" is van kracht, wat betekent dat alle scholen vijf dagen per week opengaan. Op plaatsen waar er veel besmettingen zijn, kan het lokale niveau beslissen om van kleurencode te veranderen.

Ondertussen is er ook steeds meer duidelijkheid over hoe die schooldagen er precies zullen uitzien en over wat mag en wat niet mag. Het departement Onderwijs van de Vlaamse regering heeft een aantal inhoudelijke en praktische vragen en antwoorden op een rijtje gezet. Wij pikken er enkele uit.

Hoeveel dagen mag je kind naar school, en mag je het thuishouden?

Hoeveel dagen je kind naar school kan gaan, hangt af van de pandemiefase en het onderwijsniveau. Alle scholen starten in de eerste week van september in code geel (laag risico). Dat betekent dat alle kinderen 5 dagen naar school kunnen. Als gevolg van het aantal besmettingen, kunnen er op lokaal niveau andere codes gelden.

Je mag je kind niet thuishouden van school, tenzij je een gegronde reden hebt. Je kind moet in quarantaine bijvoorbeeld, is langdurig ziek en/of behoort tot een risicogroep. Wie zonder gegronde reden thuis wordt gehouden, wordt geregistreerd met een code voor problematische afwezigheden.

Als je kind tot een risicogroep behoort, vraag je bij je arts of je kind naar school mag. Als dat niet mag, kan je school afstandsonderwijs organiseren. Als iemand van je gezin tot een risicogroep behoort, mag je kind wél naar school gaan. Tenzij je arts anders oordeelt. Voor die afwezigheid krijgt je kind een doktersattest.

(Lees hier welke kinderen tot een risicogroep gerekend worden)

Mogen ouders op school komen, mogen grootouders de kleinkinderen ophalen?

In het basisonderwijs mag je als ouder op school komen in code geel, volgens de algemene voorzorgsmaatregelen die in de hele maatschappij gelden. Vanaf fase oranje wordt verwacht dat je je kind aan de poort afzet en ophaalt. In het secundair onderwijs geldt dat je als ouder op school mag komen in code groen, als er geen risico is, vanaf fase geel wordt de aanwezigheid van ouders vermeden.

In een aantal gevallen kan je als ouder wel op de basis- of secundaire school komen. Bijvoorbeeld als er iets onverwachts gebeurt, als je ernaar vraagt en de school oordeelt dat een contact op school beter is, of als je helpt met klusjes op school (afhankelijk van de code en of het basis- of secundair onderwijs is).

Grootouders mogen hun kleinkinderen weer ophalen. Er wordt wel aangeraden dat steeds dezelfde grootouder de kleinkinderen van school ophaalt.  (Groot)ouders mogen niet verder komen dan de schoolpoort en wie kinderen afzet, moet zelf een mondmasker dragen. Er wordt ook gevraagd om niet te blijven praten aan de schoolpoort.

Hoe zit het met warme maaltijden en traktaties?

Warme schoolmaaltijden kunnen nog in code groen, geel en oranje. In fase rood worden er geen warme maaltijden meer aangeboden op school. Dan brengen de kinderen hun eigen lunchpakket mee naar school. Kinderen eten ook per klasbubbel.

Of traktaties kunnen, pols je zelf eerst bij je school. Als de school het toelaat, geef dan niets mee dat je zelf gemaakt of gebakken hebt, zoals een cake. Kies voor alternatieven, bijvoorbeeld voorverpakte traktaties, maar het hoeft ook niet altijd eten of drinken te zijn.

Wat met uitstapjes? En zijn er zwemlessen?

Of uitstapjes nog kunnen, hangt af van de fase waarin de pandemie zich bevindt. In het lager onderwijs mogen één-of meerdaagse uitstapjes nog doorgaan in code geel. In het secundair onderwijs kan dit niet meer vanaf code geel, behalve voor zwem- of praktijklessen.

Vanaf code oranje kunnen zowel in het basis- als in het secundair onderwijs een- of meerdaagse uitstapjes niet meer doorgaan, behalve voor zwem- en praktijklessen.

Zwemlessen kunnen dus doorgaan in code geel (lager en secundair) en oranje (secundair). De zwembaduitbater (soms is dat de school) moet wel kunnen garanderen dat hij in veilige omstandigheden het zwembad kan openen. En de school moet kunnen garanderen dat de verplaatsing naar het zwembad veilig kan gebeuren.

Wat als er een besmetting uitbreekt?

Als een leerling of leerkracht (of personeelslid) besmet blijkt te zijn op een school, betekent dat niet dat de hele school meteen moet sluiten. De leerling of leerkracht moet wel zelf minimum 7 dagen in isolatie.

De contactopspoorders nemen contact op met het CLB, het Centrum voor Leerlingenbegeleiding. Zij zoeken samen uit met wie de zieke leerling of leerkracht contact had en gaan na of die contactpersonen ook besmet zijn en welke maatregelen ze moeten nemen. Het CLB gaat de contacten van de zieke binnen de school na en neemt met die mensen contact op, de contactopspoorders gaan de contacten van de zieke buiten de school na.

Er zijn hoogrisicocontacten en laagrisicocontacten. Dat hangt af van de leeftijd en van de intensiteit van het contact. Was er een hoogrisicocontact met een besmette persoon? Dan moet je kind 14 dagen in quarantaine. Bij een laagrisicocontact mag je kind naar school blijven gaan. Ook als je niets hoort van het CLB, mag je kind naar school blijven gaan.

Het kan dus zijn dat als een leerling of leerkracht besmet is, de hele klas in quarantaine moet (omdat ze allemaal hoogrisicocontacten waren), maar het kan ook zijn dat maar een deel van de klas in quarantaine moet of zelfs niemand (behalve de besmette persoon zelf natuurlijk). Alles hangt af van de specifieke schoolsituatie en van de omvang van de klas en of leerlingen bijvoorbeeld voldoende ver uit elkaar kunnen zitten in de klas.

Opgelet: deze regels gelden enkel voor het secundair onderwijs. Is een kind besmet of leerkracht besmet in het lager onderwijs, dan worden alle klasgenoten sowieso als laagrisicocontacten beschouwd. Iedereen kan naar school blijven gaan.

Via deze link kan u de volledige lijst met vragen en antwoorden van het departement Onderwijs bekijken. 

Bekijk hier het antwoord van minister van Onderwijs Ben Weyts op enkele vragen over de start van het schooljaar in het "Journaal".

Videospeler inladen...

Meest gelezen