Milieuinspecteur Erik Thewissen
politie LRH

Milieupolitie LRH maakte al 117 dossiers op in 1 jaar: “We willen de vervuiling zo snel mogelijk stoppen”

Sinds juni vorig jaar is er in de politiezone Limburg Regio Hoofdstad (LRH) een milieuinspecteur aan de slag, en die heeft al 117 dossiers opgemaakt voor milieuovertredingen en milieumisdrijven. 

Als er een klacht binnenkomt in verband met het milieu, moet er snel worden opgetreden om de vervuiling in te perken. En die overtredingen en misdrijven zijn heel divers, zegt milieuinspecteur Erik Thewissen van de politiezone Limburg Regio Hoofdstad: “Dat kan gaan om simpelweg sluikstorten van een zakje huisvuil. Maar dat kan ook gaan om zware verontreiniging van een waterloop dat afkomstig is van een bedrijf. Dan gaan we dat onderzoeken om het zo snel mogelijk te stoppen.”

Op een half jaar tijd waren dikke bomen afgestorven. Daar heb ik veel tijd ingestoken

Erik Thewissen, milieupolitie LRH

Niet alle dossiers zijn even makkelijk om op te lossen. Zo kreeg Erik Thewissen ooit een melding van afgestorven canadapopulieren. “Op een half jaar waren die dikke bomen afgestorven. Ik heb toen veel tijd in het onderzoek gestoken en wat bleek: door foute bedrijfsprocessen van een fabriek zijn heel wat illegale lozingen gebeurd. Daardoor waren de bodem en zelfs het grondwater ernstig vervuild.”

Illegale opslag

Zowat 30% van de milieudossiers gaat over de illegale opslag van afvalstoffen zoals asbest, sluikstorten of zelfs oud ijzer. Ook moet de milieupolitie van LRH regelmatig uitrukken voor het illegaal opstoken van afval in de tuin.

Een verlaten auto is volgens de milieupolitie een illegale opslag van afval
politie LRH

Meest gelezen