Katholiek Onderwijs wil dat alle afgestudeerde leerkrachten één jaar in één school voltijds kunnen werken

Het katholiek onderwijs wil dat alle pas afgestudeerde leerkrachten een jaar lang voltijds aan de slag kunnen in één school. In dat zogenaamde startersjaar moeten ze ook een goede begeleiding krijgen van ervaren onderwijsmensen. Het is een van de voorstellen van het katholiek onderwijs om het beroep van leerkracht te herwaarderen. Dat is nodig, gezien het nijpende lerarentekort. Een ander opvallend voorstel is dat de leraar meer vrijheid moet krijgen.

Het probleem is gekend: een beginnende leerkracht hopt vaak van interim naar interim, niet meteen een aantrekkelijke start van een onderwijscarrière. Daarom legt de katholieke onderwijskoepel het “startersjaar” op tafel, net voor de start van het nieuwe schooljaar.

Lieven Boeve, directeur-generaal van Katholiek Onderwijs Vlaanderen: “Wij stellen voor dat al die leraren één jaar aan het werk kunnen met een goeie opdracht, goed begeleid, een startersjaar en dat dat voor iedere beginnende leerkracht ook een recht is.”

De beginnende leerkrachten zullen niet voltijds les moeten geven, ze krijgen ruimte om in de job te groeien, zegt Lieven Boeve: ”Die extra ruimte dient voor coachinggesprekken met een mentor bijvoorbeeld. Maar ook om bijkomend vorming te volgen als dat nodig is, om te kijken met de oudere collega's ook hoe je dingen aanpakt.”

Laten we er nu eens van uitgaan dat door de band genomen, mensen hun werk wel goed doen

Het katholiek onderwijs wil ook meer variatie in de opdracht van leraren. Na enkele jaren lesgeven zouden leraren ervoor kunnen kiezen om bijvoorbeeld een paar jaar aan leerlingenbegeleiding te doen of een beleidstaak op te nemen. “Zodat we wat afgeraken van die vlakke loopbaan”, aldus Lieven Boeve.

Daarnaast wil het katholiek onderwijs dat alle zij-instromers, dat zijn mensen die vanuit de private sector naar het onderwijs overstappen, hun beroepservaring financieel gehonoreerd zien, zodat ze niet aan een beginnerswedde moeten beginnen. Nu bestaat er alleen een financiële regeling voor zij-instromers in knelpuntvakken, zoals wiskunde en Frans.

Ook dat heeft te maken met het lerarentekort, zegt Lieven Boeve: “Wij hebben nood aan alle mensen die graag naar onderwijs willen komen.” Boeve beseft wel dat dat financiële implicaties heeft en “de bomen groeien niet tot in de hemel. Realiteitszin is geboden.” 

Fundamenteel voor ons hele plan is vertrouwen, besluit Boeve. Vandaag gaan we te veel uit van wantrouwen: “Laten we er nu eens van uitgaan dat door de band genomen, mensen hun werk wel goed doen.” Volgens de topman van het katholiek onderwijs is er te veel controledrang: “Het is niet omdat je een bepaald document niet hebt, dat je niet in orde bent.” Een leraar moet enige vrijheid hebben om zijn of haar beroep goed uit te oefenen.

Meest gelezen