Een zeldzaam moment van affectie tussen het presidentiële koppel.

Harde woorden op Conventie behalve van first lady, Björn Soenens: "Melania Trump geeft presidentschap menselijk gezicht"

In de VS is de tweede dag van de Republikeinse Conventie gehouden. Op die bijeenkomst zal president Donald Trump later deze week de nominatie als Republikeinse presidents­kandidaat aanvaarden. Zijn zoon Eric Trump nam het woord en verwees naar hoe zijn vader "Amerika opnieuw groot heeft gemaakt". Tussen de harde kritieken door naar rivaal Joe Biden had first lady Melania Trump het als enige over de coronacrisis en betuigde ze haar medeleven aan de slachtoffers. 

De echtgenote van president Donald Trump hield haar toespraak vanuit de rozentuin van het Witte Huis. Dat de partij daarmee het Witte Huis gebruikt voor wat een pure partij-aangelegenheid is, neemt ze er ondanks de kritiek bij. 

Melania Trump sprak troostende woorden tot families die zwaar lijden onder de coronapandemie. Haar empathie stond in schril contrast met de eerdere toespraken van andere sprekers die keihard uithaalden naar de Democratische presidentskandidaat Joe Biden.

Melania moest de sceptische vrouwelijke kiezer overtuigen. Missie volbracht

correspondent Björn Soenens

"De anderen schetsten bijna een karikatuurversie van tegenkandidaat Joe Biden als iemand die voor alle Amerikanen de belastingen zou verhogen, alle wapens zou afpakken en de grenzen zou openen. Melania gaf een totaal andere speech en zei ook letterlijk: "Ik wil hier niemand aanvallen, daar doe ik niet aan". Ze gaf een menselijk gezicht aan het Trump-presidentschap", vertelt Amerika-correspondent Björn Soenens in het Radio 1-programma "De ochtend". 

"Sinds maart zijn onze levens drastisch veranderd", stak Melania van wal. Ze was de eerste tijdens de Conventie die de coronacrisis niet negeerde. "Jullie staan er niet alleen voor", richtte ze zich tot alle slachtoffers en zieken. De first lady beloofde dat "Donald niet zou rusten tot hij al het mogelijke heeft gedaan om te zorgen voor iedereen die heeft geleden onder deze vreselijke epidemie". Ze bedankte ook alle zorgmedewerkers voor hun inspanningen.

Melania verwees voorts naar de onrust rond de rassenverhoudingen in Amerika door op te roepen een einde te maken aan het geweld en te vragen om elkaar niet te veroordelen op basis van huidskleur. 

BEKIJK hier de toespraak van first lady Melania Trump:

Videospeler inladen...

Soenens noemt Melania de "kers op de taart". "Zij moest eigenlijk de sceptische vrouwen terug in het Trump-kamp brengen. De hogeropgeleide vrouw die kritisch staat tegenover Trumps scherpe kanten in taal en beleid. Melania heeft dat fantastisch gedaan. Ze deed het op een zachte toon. Missie volbracht."

BELUISTER hier het volledige gesprek met Björn Soenens in "De ochtend":

Minder verzoenende taal

Andere prominente sprekers sloegen een minder verzoenende toon aan. Trumps zoon Eric (foto onder) haalde uit naar de Democratische kandidaat Joe Biden. "Hij weet niks van de Amerikaanse arbeider of van Amerikaanse bedrijven", aldus Eric. Hij merkte ook op dat China over Biden heen zou lopen en noemde het "een enorme opluchting voor terroristen" als Biden verkozen zou worden. "Mijn vader zal voor jullie vechten", stelde Eric vastberaden.

BEKIJK enkele fragmenten uit de speech van Eric Trump:

Videospeler inladen...

Thema was "politiek slimme zet"

Minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo (foto onder) prees vanuit Jeruzalem Trumps buitenlandbeleid. Pompeo zette zijn baas neer als iemand die weet hoe hij een goede deal moet sluiten en wees onder meer op Trumps toenadering tot Noord-Korea en het recente akkoord tussen Israël en de Verenigde Arabische Emiraten, waarbij de VS bemiddelde.

Het thema van de avond "land of opportunity" (land van kansen, red.) kreeg onder meer vorm in een ceremonie waarbij vijf migranten van verschillende etnische achtergrond trouw zwoeren aan de VS en het Amerikaanse staatsburgerschap kregen.

President Trump woonde die ceremonie ook bij. Een beetje bevreemdend, voelt correspondent Soenens aan. "Trump feliciteerde de nieuwe burgers, wat in totaal contrast stond met zijn beleid van de afgelopen vier jaar dat redelijk anti-immigratie was", legt Soenens uit. Toch noemt onze correspondent de toon die werd aangeslagen "politiek slim". "Het was gericht op diversiteit, op inclusie, op het betrekken van allerlei Amerikanen bij het bestuur." 

Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved

Meest gelezen