Radio 2

Gouverneur pleit op laatste dag voor fusie helft gemeenten Vlaams-Brabant

Gouverneur De Witte van Vlaams-Brabant pleit voor een fusie van de gemeenten in zijn provincie. De Witte wil dat de gemeenten een belangrijker rol krijgen in ons bestuur. Door te fusioneren worden kleinere gemeenten sterker, zegt hij. De gemeenten moeten volgens hem ook meer middelen krijgen.

Gouverneur De Witte van Vlaams-Brabant gaat morgen met pensioen. In een gesprek met Radio 2 Vlaams-Brabant pleit hij voor een fusie van de gemeenten. Nu telt de provincie Vlaams-Brabant 65 gemeenten. De Witte zou het goed vinden als dat aantal zou verminderen naar 35 à 30 gemeenten.  Door de fusie zouden de gemeenten sterker worden.

Meer middelen

Lodewijk De Witte wil dat de gemeenten een veel belangrijkere rol spelen in ons bestuur. De gemeenten moeten volgens De Witte niet alleen meer bevoegdheden krijgen, maar ook meer financiële middelen. Nu zijn de middelen nog te veel gecentraliseerd bij de Vlaamse overheid. "Als je een  vergelijking maakt  met andere Europese landen, dan moeten onze gemeenten het met relatief weinig middelen doen", stelt Lodewijk De Witte.

Met pensioen

Morgen gaat Lodewijk De Witte met pensioen. Hij was 25 jaar lang gouverneur van Vlaams-Brabant. Hij was ook de eerste gouverneur van de nieuwe provincie Vlaams-Brabant, die in 1995 ontstond uit de splitsing van de unitaire provincie Brabant. De Witte had normaal al op 1 januari met pensioen moeten gaan. Doordat het dossier van de benoeming van de nieuwe provinciegouverneurs politiek vastzat, deed De Witte er nog acht maanden bij. Die periode viel samen met de coronacrisis. Jan Spooren, de voormalige burgemeester van Tervuren, wordt de nieuwe gouverneur van Vlaams-Brabant.

Meest gelezen