Foto: Telraam.net

Turnhout schakelt bewoners in voor verkeerstelling

Turnhout gaat op grote schaal verkeerstellingen doen en vraagt daarvoor de hulp van de inwoners. Wie zin heeft om voor zijn deur fietsers, voetgangers, auto's en grotere voertuigen te tellen, kan zich opgeven bij de stad Turnhout. Je krijgt dan een kleine computer en een camera die continue het verkeer registreert.

Het Turnhoutse lokaal bestuur maakt gebruik van “Telraam”, een project dat burgers aan het roer zet om data te verzamelen en goede verkeerstellingen aan te leveren. “Met dit initiatief betrekken we rechtstreeks onze inwoners bij het mobiliteitsbeleid. Voor onze doelstelling rond veiligheid en duurzame verplaatsing gaat dit zeker helpen”, vertelt schepen Marc Boogers (Groen).

De stad zou graag snel met de resultaten aan de slag gaan, zegt Boogers. “Als we zien dat heel wat fietsers zich via een bepaalde straat verplaatsen, dan kunnen we nagaan of we daar een fietsstraat van kunnen maken. Rijden er in bepaalde straten of woonwijken te veel auto’s, dan kunnen we nagaan of dat sluipverkeer is en daar een oplossing voor zoeken.”

De stad heeft 100 camera's met computer aangeschaft. Half oktober wordt er een workshop georganiseerd voor wie wil meewerken. Wie het verkeer wil tellen in Turnhout kan zich nog tot eind september aanmelden op de website van de stad.

Meest gelezen