Jozef Chovanec

WIE IS WIE: De hoofdrolspelers in de zaak van de overleden Slovaak Jozef Chovanec

De commissies Justitie en Binnenlandse Zaken komen dinsdag opnieuw bijeen in de zaak rond de dood van Jozef Chovanec. De Slovaakse man stierf meer dan twee jaar geleden, nadat hij hardhandig was aangepakt in een politiecel op de luchthaven van Charleroi. Welke namen worden tot nu aan de zaak gelinkt en welke vragen moeten er over hun rol beantwoord worden? Een overzicht.  

Jozef Chovanec, een Slovaakse man van 38, wil op 23 februari 2018 een vlucht nemen naar Slovakije op de luchthaven van Charleroi. Wanneer hij op het vliegtuig stapt, zorgt hij voor moeilijkheden. Daarop beslist de luchtvaartpolitie om hem mee te nemen naar een cel op de luchthaven.

Daar wordt hij in de nacht van 23 op 24 februari 2018 hardhandig aangepakt door de politie, nadat hij zichzelf zwaar heeft verwond aan het hoofd. Een agent zit onder meer 16 minuten lang bovenop de man, een andere agente brengt intussen de Hitlergroet. Chovanec krijgt tijdens het politieoptreden een hartstilstand in de politiecel. Nadien belandt hij in een coma. Op 27 februari 2018 overlijdt Jozef Chovanec in een ziekenhuis in Charleroi.

Jan Jambon (N-VA) was op dat moment minister van Binnenlandse Zaken en stond in die functie aan het hoofd van de veiligheidsdiensten in ons land. Nu is hij Vlaams minister-president. Jambon is een van de figuren die volgende week dinsdag meer tekst en uitleg zal moeten geven in de commissies Justitie en Binnenlandse Zaken.

Wat wist Jan Jambon al dan niet persoonlijk af van het overlijden van Jozef Chovanec en had hij persoonlijk contact met de ambassadeur of ereconsul van Slovakije?

Joy Donné (N-VA) was op het moment van de feiten aan de slag op het kabinet van Jan Jambon als kabinetschef. Het kabinet-Jambon is op de hoogte gebracht van de feiten die zich meer dan twee jaar geleden hebben afgespeeld op de luchthaven van Charleroi.

Welke informatie kreeg Joy Donné binnen op het kabinet-Jambon en heeft hij die informatie voldoende doorgespeeld aan Jan Jambon?

Didier Reynders (MR) was op het moment van de feiten minister van Buitenlandse Zaken en in die functie dus verantwoordelijk voor contacten met andere landen, waaronder Slovakije, het land waarvan Jozef Chovanec afkomstig was.

Met welke personen stond (het kabinet van) Didier Reynders in contact en wat is er met die informatie gebeurd? Op welke momenten waren er contacten tussen onze regering en Slovakije?

Catherine De Bolle stond destijds aan het hoofd van de federale politie in ons land. In juni 2018, drie maanden na de feiten, werd ze topvrouw van Europol, de Europese politiedienst. Ook De Bolle zal volgende week dinsdag - net als haar opvolger - bevraagd worden in de commissies Justitie en Binnenlandse Zaken.

Was Catherine De Bolle op de hoogte van de feiten die zich op 24 februari 2018 hebben afgespeeld en zo niet, hoe komt dat?

Marc De Mesmaeker, sinds juni 2018 de topman van de federale politie en dus opvolger van Catherine De Bolle, was destijds directeur-generaal van het Administratief-Technisch Secretariaat (SAT) van Binnenlandse Zaken. Het SAT heeft als taak om de minister van Binnenlandse Zaken bij te staan in beleidsbeslissingen in verband met de geïntegreerde politiedienst, op administratief en technisch vlak. De Mesmaeker functioneerde als verbindingspersoon tussen de politie en de minister van Binnenlandse Zaken. Achtereenvolgens waren dat in die periode Joëlle Milquet (CDH), Melchior Wathelet jr. (CDH) en Jan Jambon (N-VA).

Welke informatie heeft Marc De Mesmaeker destijds gesignaleerd aan het kabinet van Jan Jambon en wat is er met die informatie verder gebeurd?

André Desenfants was tot vorige week vrijdag directeur-generaal van de bestuurlijke politie, en bekleedde die functie ook al ten tijde van de feiten. Hij stond net onder Marc De Mesmaeker, en was dus de nummer twee van de federale politie, onder meer verantwoordelijk voor de luchtvaartpolitie. Vorige week besliste hij om tijdelijk een stap opzij te zetten, zolang het onderzoek loopt.

Hoe komt het dat André Desenfants niet op de hoogte was van het gerechtelijk onderzoek naar het overlijden van Chovanec? Waar was er een probleem met de doorstroming van deze informatie?

Danny Elst is directeur van de luchtvaartpolitie. Vorige week is bij de federale politie beslist om Elst over te plaatsen naar een andere – administratieve - dienst binnen de politie. Hij stond tot nu toe dus als leidinggevende boven de politiemensen die op de luchthaven van Charleroi werken en Chovanec arresteerden en in bedwang hielden. Zijn rechtstreekse baas is André Desenfants. Op de dag van de feiten deed Elst ook dienst als officier bestuurlijke politie bij de luchtvaartpolitie en was hij daardoor rechtstreeks betrokken bij de arrestatie.

Heeft Danny Elst alle informatie doorgegeven aan André Desenfants en zo niet, waarom niet? Waarom heeft hij geen gevolgen gegeven aan het gedrag van de politiemensen, bijvoorbeeld door het opstarten van een tuchtprocedure?

Stanislav Vallo was de toenmalige Slovaakse ambassadeur in België. In die functie stond hij in contact met Belgische ministeries en bijgevolg ook met (het kabinet van) de minister van Binnenlandse Zaken.

Op welke momenten en waar zijn er contacten geweest tussen Jan Jambon en de Slovaakse ambassadeur? Welke uitleg heeft Stanislav Vallo op die momenten gegeven aan de toenmalige minister van Binnenlands Zaken – via de Slovaakse ereconsul in Bergen - en wat is daarmee gebeurd?

Peter De Nil is een Vlaming die werkt als de Slovaakse ereconsul in Bergen. De Nil kan in die functie contact gehad hebben met het kabinet-Jambon. Een ereconsul is aangesteld door een overheid om haar belangen te behartigen in een ander land, ten behoeve van dat land of zijn burgers. De Nil is niet bereikbaar voor commentaar, volgens zijn entourage omdat hij herstelt van een heelkundige ingreep.

Op welke momenten, waar en waarover zijn er contacten geweest tussen Jan Jambon en Peter De Nil?

Meest gelezen