Een jongetje in de lagere school heeft zijn mondmasker in zijn hand.

VUB-onderzoek voorspelt vlotte aanvaarding mondkapjes in scholen

Gaat het verplicht stellen van neus-mondmaskers in scholen werken? Sommige mensen hebben daar hun twijfels over maar hersenonderzoek aan de Vrije Universiteit Brussel voorspelt dat de mondkapjes vrij vlot geaccepteerd zullen worden.

Vanaf 1 september dienen alle leerlingen en personeelsleden in het secundair onderwijs een mondkapje te dragen. Deze verplichting is niet onomstreden. Omdat mondkapjes weinig comfortabel zijn om te dragen en de leerlingen zich in een lastige fase van hun jeugd bevinden, bestaat de vrees dat velen zich niet of slecht aan de maatregel zullen houden.

Maar volgens VUB-professor Frank Van Overwalle van het Sociale Brein lab is die vrees grotendeels onterecht. 

Van Overwalle geeft wel mee dat er iemand moet zijn die het initiatief neemt voor de gedragsverandering. Maar hij denkt niet dat dat in het geval van de mondkapjes een probleem zal vormen: "Omdat dit initiatief gebeurt in een gecontroleerde omgeving van de klas, is er geen nood om de jongeren nogmaals alles uit te leggen. Dat doen ze op school wel, en daar controleren ze ook."

De kans lijkt kortom groot dat zowel leerlingen als personeelsleden weliswaar aanloopproblemen met de mondkapjesplicht zullen ondervinden, maar dat deze verplichting vervolgens zonder grote problemen het ‘nieuwe normaal’ zal gaan vormen, aldus Van Overwalle.

Leerlingen uit het secundair slaan een praatje met elkaar in de gang, met mondmasker.

Kleine hersenen

Het 'Sociale Brein lab' aan de VUB speelt wereldwijd een pioniersrol in het ontrafelen van de sociale werking van de kleine hersenen. 

"Nieuwe sociale gewoontes aanleren en automatiseren vraagt tijd", zegt professor Van Overwalle van het Sociale Brein lab. "Het gaat niet meteen vanzelf, en in het begin maken we nog fouten. De kleine hersenen zijn verantwoordelijk voor dit sociaal leren, net zoals ze verantwoordelijk zijn voor het aanleren van motorische activiteiten zoals fietsen."

Zijn onderzoek naar het functioneren van het cerebellum – de kleine hersenen – leidde tot de vaststelling dat dit hersengebied naast motorische en emotionele functies ook sociale functies vervult.

Zo voorspelt het volgens Van Overwalle niet alleen het gedrag van anderen, maar ook onze eigen, meest waarschijnlijke reactie op dat gedrag. Na verloop van tijd raken zulke actie-reactie-patronen geautomatiseerd, waardoor we eventuele onregelmatigheden in deze patronen moeiteloos kunnen opmerken en corrigeren.

Van Overwalle verwijst hierbij naar de invoering van de autogordel. Ook die werd na een inloopperiode waarin vele mensen nog wat onwennig waren, vrij snel een automatisme. Volgens de professor zal hetzelfde gebeuren met de mondkapjes in scholen. 

Bron: persbericht VUB-Press. 

Leerlingen komen met een mondmasker de klas binnen.
VUB

Meest gelezen