Wat is er met de doders van Chovanec gebeurd? Stel de juiste vragen aan de juiste mensen 

In de zaak-Chovanec gaat alle aandacht naar de politieke verantwoordelijkheid van toenmalig minister van Binnenlandse Zaken, Jan Jambon (N-VA). Veel minder aandacht is er voor de agenten en medici die in de cel van Chovanec waren. Volgens strafpleiter Hans Rieder bestaat er een promiscue relatie tussen de politie, bepaalde magistraten en het parket om de zaak in de doofpot te steken. 

opinie
Hans Rieder
Hans Rieder is advocaat en strafpleiter.

Jozef Chovanec is dood. Jozef Chovanec is gedood. Jozef Chovanec is gedood door een zich vermakende bende. De bende bestond uit politie en medische hulpverleners. George Floyd is dood. George Floyd is gedood. Derek Chauvin vertrok geen spier bij het doden.

De Charleroise bende heeft de dag volgende op hun dodende tussenkomst het werk hervat comme si de rien n’était. Weliswaar na een beetje aandringen van de publieke opinie, is Derek Chauvin opgesloten in de gevangenis, uiteindelijk onder de betichting doding.

De USA van Trump staat in vuur en vlam. En hier? De aasgieren werpen zich op Jan Jambon. Jan Jambon is voor de politiekers, media en tjeef met de klak, de pispaal. Jan Jambon heeft gelogen of slecht gecommuniceerd. Wat een spel.

Wie is ervoor verantwoordelijk dat er naar de doders nog geen vinger is uitgestoken?

Maar die doders, wat is daarmee eigenlijk gebeurd? De Chauvins. En wie is verantwoordelijk voor het feit dat naar die dames en heren nog geen vinger is uitgestoken?

Van de feiten is proces-verbaal opgemaakt. Te onderzoeken of daarin de feiten juist zijn weergegeven. Valsheid in geschrifte? In ieder geval de procureur des Konings in Charleroi neemt kennis van de beeldopname. 

Meer dan dat heeft hij niet nodig. Hij kijkt ernaar. Hij ziet dat een zich vermakende bende mensen een man doden en hun spektakel eindigen met een zeer toepasselijke Hitlergroet.

Samen hadden ze gehoopt dat de zaak in de doofpot zou geraken. Bewijs. De tot nog toe onbeantwoorde vragen waarop nooit een antwoord zal komen

Wat doet de procureur des Konings? Hij vordert een gerechtelijk onderzoek. Een onderzoeksrechter wordt aangesteld. Wat doet die onderzoeksrechter? We weten het niet. Wat we wel weten, is dat de bende vrij blijft rondlopen. Meer nog de bende blijft gewoon haar dagelijkse taken verder uitvoeren. 

Een disfunctie? Wie gelooft dat nu. Open toch eens uw ogen. Er bestaat tussen het parket, bepaalde magistraten en de politie sinds jaren een promiscue relatie. I scratch your back, you scratch mine. Samen hadden ze gehoopt dat de zaak in de doofpot zou geraken. Bewijs. De tot nog toe onbeantwoorde vragen waarop nooit een antwoord zal komen. 

Kan u mij verklaren waarom die bende doders niet dezelfde dag dat de beelden worden bekeken door de procureur des Konings of de onderzoeksrechter, geboeid ter plaatse worden gebracht om het verloop van de feiten te reconstrueren? Kan u mij verklaren waarom de procureur des Konings en de onderzoeksrechter geen dringende aangifte doen van de feiten aan de tuchtoverheid? Aangifte die moet leiden tot een onmiddellijke schorsing in afwachting van het verdere gerechtelijke en tuchtrechtelijke onderzoek.

De politiek staat er machteloos naar te kijken, de pers ook

De macht van de politie en de magistratuur is een ongebreidelde macht geworden. Misschien door het verdwijnen van de nietigheden? Geen sancties meer mogelijk? Who knows.

In ieder geval de politiek staat er machteloos naar te kijken. De pers ook. De juiste vragen worden niet gesteld. Het lijkt erop dat ook de politiek bang is voor die ongebreidelde macht. De pers stelt geen vragen omdat ze met de politie en de bepaalde magistraten in bed liggen voor het krijgen van scoops. Waarom was het doden van Jozef Chovanec trouwens geen scoop? Jan Jambon mag dan al dan niet sterke Jan blijken te zijn, hij is vooralsnog geen procureur des Konings, geen onderzoeksrechter en geen directe tuchtoverheid van één van de leden van de bende doders.

Het wordt tijd dat de juiste vragen aan de juiste verantwoordelijken worden gesteld en dat de pers zich daarin vastbijt. Of is de rechtstaat onder Trump dan toch performanter dan de Belgische?

VRT NWS wil op vrtnws.be een bijdrage leveren aan het maatschappelijk debat over actuele thema’s. Omdat we het belangrijk vinden om verschillende stemmen en meningen te horen publiceren we regelmatig opinieteksten. Elke auteur schrijft in eigen naam of in die van zijn vereniging. Zij zijn verantwoordelijk voor de inhoud van de tekst. Wilt u graag zelf een opiniestuk publiceren, contacteer dan VRT NWS via moderator@vrt.be.

Meest gelezen