Heuvelland erg gevoelig voor erosie

Van alle landbouwgronden in West-Vlaanderen zijn die in het Heuvelland het meest gevoelig voor erosie. Dat blijkt uit onderzoek van het Departement Omgeving en Milieu. Het invoeren van een 'bodempaspoort' kan helpen.

Het ILVO, Instituut voor Landbouw en Visserij onderzoek in Merelbeke, werkt aan een 'bodempaspoort' voor landbouwgronden. Het  is een soort medisch dossier dat meer kennis kan puren uit aan elkaar gekoppelde bodem-databases van meerdere jaren. "Je ziet dan beter hoe de  bodemkwaliteit evolueert, en die is superbelangrijk in het beletten van erosie. Bodems met voldoende humus, koolstof, bodemleven en een goede waterhuishouding (geen verdichting) zijn cruciaal om afstromend water en erosie tegen te gaan. Met het paspoort zie je meteen  welke gewassen er in het verleden  op een akker zijn geteeld, hoe het veld  is bewerkt en waar en waarom er problemen ontstaan ", zegt Greet Ruysschaert van ILVO. Over enkele jaren moet het systeem raadpleegbaar zijn.

Heuvelland erosiegevoelig

Erosie is een proces van slijtage door wind, water of ijs. In het Heuvelland zijn de landschappen erg gevoelig voor slijtage door regenwater. Dat komt omdat daar veel hellende percelen zijn met een zand- of leembodem. Als het daar veel regent, kan het water minder goed insijpelen, en dan spoelt de vruchtbare grond weg.

Volgens erosie-experte Petra Deproost moet je op zo'n perceel de teelt aanpassen. “Er zijn teelten die heel erosiegevoelig zijn, zoals bijvoorbeeld maïs, aardappelen en bieten. We zien ook dat zelfs ajuinen veel voorkomen in de groepen van hoogste erosierisico. Wanneer landbouwers kiezen voor gras bijvoorbeeld, zijn die bodems veel beter beschermd tegen erosie. Ook wintergranen zorgen voor een betere bescherming.”

Ook de grond niet meer ploegen, kan verdere erosie voorkomen.

Meest gelezen