Cultuursector start morgen in code geel, net als het onderwijs: “Duidelijkheid voor organisatoren én gemeenten”

De cultuursector gaat vanaf morgen, net zoals het onderwijs, werken met een kleurenschaal die aangeeft in welke fase van de pandemie we ons bevinden, en welke veiligheidsmaatregelen daarbij horen. Daarover is er een akkoord tussen de cultuursector, de experts en het kabinet cultuur. De kleurenschaal loopt van groen, over geel en oranje tot rood en biedt het voordeel van de duidelijkheid, zowel voor de cultuursector zelf, als voor de gemeenten waar de evenementen worden georganiseerd, zegt Johan Penson, die de exitstrategie vanuit het Overleg Kunstenorganisaties (oKo) mee heeft uitgewerkt.

De beslissing om ook in de cultuursector te werken met een systeem van kleurencodes is nationaal genomen, maar wordt lokaal toegepast. Dat betekent dat voor verschillende gemeenten andere kleurencodes kunnen gelden, al naargelang het aantal besmettingen op een bepaald moment. Het is aan de gemeenten of provincies om op basis van de lokale situatie een kleurencode te bepalen en daar helder over te communiceren. “Dit biedt zekerheid en stabiliteit, zowel voor de organisatoren als voor de gemeenten zelf", zegt Johan Penson.

“Op deze manier is het duidelijk voor een organisator waarmee hij rekening moet houden in een bepaalde fase, en gemeenten weten zo wat er kan bij een bepaalde besmettinsgraad. Op die manier vermijden we dat lokale besturen lukraak evenementen gaan schrappen, zoals we gezien hebben deze zomer, puur omdat ze niet goed weten waar ze aan toe zijn.”

Met dit systeem vermijden we dat gemeenten massaal evenementen gaan afschaffen, als de besmettingscijfers daar eigenlijk niet om vragen.

Johan Penson, overleg Kunstenorganisaties (oKo)
Het verschil tussen code geel en code oranje (bron: sectorgidscultuur.be)

Net zoals de kleurenschaal voor het onderwijs staat code groen dan voor een situatie waarin alles mogelijk is. Iets waar we nu nog ver vanaf zijn, geeft de cultuur sector toe. "We horen zelfs geluiden dat voorstellingen op sommige vlakken niet meer zullen plaatsvinden zoals we dat voor corona gewend waren", aldus Penson.

Code geel is vanaf 1 september van kracht. Dat bekent dat er een laag besmettingsrisico is en dus beperkingen gelden qua bezoekersaantallen en het regelen van bezoekersstromen. Concreet moeten organisatoren tussen bezoekersbubbels 1 meter of 1 stoel afstand laten, wat vrijdag werd afgesproken. Iedereen moet tijdens de voorstelling een mondmasker dragen. Andere hygiënemaatregelen zoals handen ontsmetten blijven van kracht. Er wordt opnieuw iets meer publiek toegelaten op een voorstelling: 200 mensen binnen, en 400 mensen buiten.

Code oranje staat voor de situatie met een hoger besmettingsrisico waarin meer beperkingen worden opgelegd, zoals anderhalve meter afstand tussen bezoekers en een algemene mondmaskerplicht, zowel voor publiek als medewerkers. Enkele dingen zijn opnieuw verboden, zoals zang voor niet-professionelen. "Onbegrijpelijk", zegt Jeroen Keymeulen Koor & Stem.

"We hebben genoeg overleg gehad met het kabinet cultuur en de GEES. Het resultaat zijn strenge maatregelen om veilig samen te zingen. We gaan ervan uit dat die regels geschikt zijn voor gelijk welke situatie. Veel koren zijn daar sinds 1 juli mee aan de slag. Concreet wordt er altijd gezongen met een mondmasker, houden zangers 2 meter afstand van elkaar, en als er zittend gezongen wordt, dan is dat met één zanger per 4 vierkante meter. Er is ook veel aandacht voor een goede ventilatie. En dat werkt prima: de amateurkunstensector is in staat om zich professioneel te organiseren. Dit komt als een donderslag bij heldere hemel."

Bij code oranje is nauw fysiek contact voor niet-professionele artiesten, zoals in het amateurtheater, ook verboden. Professionele artiesten mogen dit wel doen, als ze zich strikt aan de afgesproken regels houden uit de sectorgids voor de cultuursector.

Code rood komt overeen met situatie zoals we die gekend hebben in de lockdown: te grote gezondheidsrisico’s en dus tijdelijk geen evenementen met publiek. 

Binnenkort toch publieksaantallen volgens zaalcapaciteit?

Vanaf morgen zijn er opnieuw iets meer mensen welkom op een voorstelling: de bezoekersaantallen gaan dan naar maximum 200 mensen binnen en 400 mensen buiten. Maar de cultuursector ijvert er nog steeds voor om die vaste aantallen los te laten, en te kijken naar de zaalcapaciteit. Zalen die een uitzondering willen krijgen, moeten nu een dossier indienen bij hun burgemeester. Via het evenementenloket wordt dan beslist of ze effectief meer bezoekers mogen toelaten. "We hopen dat bepaalde infrastructuren dan op een meer permanente manier een uitzondering krijgen, zolang de capaciteitenkwestie speelt", aldus Penson.

Meest gelezen