De Roover (N-VA): "Vertrouwen in Jan Jambon is niet gebroken", maar wat met verantwoordelijkheid van politie en parket?

Jan Jambon (N-VA) heeft niets verkeerd gedaan in de zaak-Chovanec, zegt Peter De Roover, Kamerfractieleider van N-VA. Behalve dat hij ongelukkig heeft gecommuniceerd. Maar geldt dat ook voor politie en parket? Daar is De Roover niet zo zeker van. "Waarom is het parket niet aan de bel gaan hangen?"

Nee, Jan Jambon hoeft niet te vertrekken als minister-president. "Hij is níét politiek verantwoordelijk", zegt Peter De Roover in De Ochtend op Radio 1, "want er zijn geen fouten gebeurd." Als er iets fout gelopen is, dan was het de communicatie, die De Roover als "niet bevredigend" omschrijft. 

Voor De Roover is de verantwoordelijkheid van Jan Jambon ook niet de kern van de zaak. De discussie daarover, zo denkt hij, is een politiek spel. De constante aanvallen aan het adres van de Vlaamse minister-president kan De Roover niet loszien van de pogingen om een regering zonder N-VA te vormen. 

Volgens De Roover zou het debat over andere dingen moeten gaan. Zoals: wat was de verantwoordelijkheid van parket en politie? Hadden die geen verdere stappen moeten zetten? De Roover denkt van wel, toch zeker nadat het filmpje uit de gevangeniscel verspreid is.

Jan Jambon is niet politiek verantwoordelijk want er zijn geen fouten gebeurd

Peter De Roover, Kamerfractieleider N-VA

Energie verspillen

"Waarom heeft het parket na de kennismaking met het filmpje niet zelf het initiatief genomen om aan de bel te gaan hangen. We verspillen onze energie met de vraag over het functioneren van de minister. Essentieel is: wat is er misgegaan, en hoe kunnen we vermijden dat dit in de toekomst weer gebeurt."

De Roover wijst er in dat verband nog op dat Jan Jambon als minister van Binnenlandse Zaken bezig was met een hervorming van de tuchtprocedure van de politie. "Misschien moeten we dat nog eens bekijken." Het was in elk geval niet aan Jan Jambon om een tuchtprocedure op te starten: "Omdat hij zich baseerde op de pv's van de politie over de zaak." Die, zo zegt De Roover, misschien wel de zaken "verbloemden". "Het kan zijn dat je in een dienst dingen probeert te verbloemen."

Beluister het gesprek met Peter De Roover in "De ochtend":

Meest gelezen