Amper coronabesmettingen bij jeugdactiviteiten tijdens zomer, bubbel van 50 blijft bij code geel

De voorbije zomer zijn er bij slechts 46 jeugdactiviteiten effectief coronabesmettingen vastgesteld. In totaal werden er ongeveer 23.600 jeugdactiviteiten georganiseerd. Omdat alles vlot verlopen is, is er beslist dat dezelfde regels (bijvoorbeeld de bubbel van 50) dit najaar bij code geel, de situatie waarin we ons nu bevinden, van kracht blijven voor de jeugdwerkingen. 

De cijfers komen van het kabinet van minister van Jeugd Benjamin Dalle (CD&V). Bij 25 activiteiten waren er besmettingen tijdens de activiteit (kamp, speelpleinwerking, ...), bij 21 werden de besmettingen na afloop opgemerkt. "In de meeste gevallen was er maar 1 besmetting, is dan ook het kamp of de activiteit stilgelegd en zijn er daarna geen verdere besmettingen meer geweest", legt minister Dalle uit. 12 jeugdactiviteiten werden preventief geannuleerd, hier bleken achteraf geen besmettingen te zijn.  Van alle jeugdactiviteiten die deze zomer plaatsvonden werd slechts 0,194 % getroffen door het coronavirus. 

Dat alle begeleiders de regels zo goed opgevolgd hebben, heeft volgens minister Dalle mee geleid tot dit "mooie resultaat", zoals hij het omschrijft.  "Dat is de verdienste van al die vrijwilligers, meer dan 100.000 die zich daarvoor hebben ingezet. We hebben samen met de jeugdsector en de virologen heel duidelijke afspraken gemaakt, er waren ook strenge regels, met contactbubbels van maximaal 50 kinderen en jongeren en strikte hygiënemaatregelen (zoals vaak de handen wassen) en het heeft gerendeerd.  Ook het feit dat heel veel van die activiteiten in de buitenlucht waren, maakt dat er weinig besmettingen zijn geweest."

WAT VOORAFGING: Eind mei werd beslist dat meer dan 23.600 jeugdactiviteiten tijdens de zomermaanden konden doorgaan. Er moesten wel strikte regels gevolgd worden. Zo was er de bubbel van maximaal 50 personen waarin activiteiten mochten doorgaan. Een kamp of activiteit kon uit verschillende bubbels bestaan, maar tussen de bubbels moest er ook afstand gehouden worden. Daarnaast was er meer aandacht voor hygiëne, waren er specifieke deelnamevoorwaarden en werd er een strikte noodprocedure uitgewerkt. 

Bubbel van 50 blijft ook dit najaar

Het zeer beperkte aantal besmettingen is ook goed nieuws voor de jeugdwerking dit najaar. Omdat alles zo vlot verlopen is, werd in het jeugdsectoroverleg (jeugdsector, bevoegde gemeenschapsministers en viroloog Marc Van Ranst) beslist dat de regels bij code geel (huidige situatie) van kracht blijven, ook voor de activiteiten na de zomer. Dit betekent dat de jeugdactiviteiten gewoon kunnen verder gaan in de bubbels van 50 waarbinnen er vrij gespeeld kan worden.

De afstand tussen bubbels van 50 moet wel behouden blijven, wat voor sommige jeugdbewegingsgroepen betekent dat jongere en oudere kinderen bijvoorbeeld op een ander moment tijdens het weekend naar hun activiteit moeten dan ze gewend zijn. 

"We volgen de situatie uiteraard dag per dag op met de virologen", zegt Dalle nog. "Als het virus negatief evolueert, als we bijvoorbeeld naar code oranje of code rood gaan,  dan zullen we uiteraard een stuk strikter moeten zijn." 

Indien we in code oranje terechtkomen, verandert er voor de kinderen tot 12 jaar wel niets. Vanaf 12 jaar worden op dat moment wel de bubbels bij activiteiten binnen verkleind tot maximaal 20. Voor buitenactiviteiten blijft de bubbel met maximaal 50 personen ook bij wie ouder is dan 12.

Meest gelezen