Positief testen, maar toch niet besmettelijk zijn: hoe komt dat? En is quarantaine dan wel altijd nodig?

Moeten mensen die positief testen op het coronavirus wel altijd in quarantaine? De vraag dringt zich op nu blijkt dat mensen die positief testen niet altijd besmettelijk zijn. Maar volgens viroloog Steven Van Gucht is de vraag onterecht, want “positief testen” en “in quarantaine gaan” hebben weinig met elkaar te maken. 

De vraag kwam vandaag aan bod in “Nieuwe Feiten” op Radio 1. Het programma haalde het voorbeeld aan van Hasselt, waar onlangs 17 mensen na een positieve test in quarantaine moesten. Achteraf bleek dat 16 onder hen niet langer besmettelijk waren, en dus geen gevaar voor anderen vormden. Was het dan wel nodig dat ze in quarantaine moesten? 

Positief testen maar toch niet besmettelijk

 “Dat mensen die positief testen niet langer besmettelijk zijn, komt wel vaker voor”, bevestigt viroloog Steven Van Gucht in Nieuwe Feiten. “Als iemand met typische COVID-19 symptomen positief test, dan kan je vrij zeker zijn dat het om een actieve infectie gaat en dat de persoon besmettelijk is. Maar als iemand zonder symptomen positief test, dan wordt het moeilijker."

Als iemand zonder symptomen positief test, is het moeilijk te achterhalen of hij besmettelijk is.

Steven Van Gucht, viroloog Sciensano en Universiteit Gent

"Als het resultaat sterk positief is, dan kan je ervan uitgaan dat de persoon besmettelijk is. Als het resultaat zwak positief is, dan heb je 2 mogelijkheden. Ofwel is de persoon recent besmet geraakt en moeten de symptomen zich nog ontwikkelen. In dat geval is de kans dat de persoon nog besmettelijk wordt, groot. Ofwel heeft de persoon de ziekte al doorgemaakt en heeft het virus aan kracht verloren. In dat geval is de persoon waarschijnlijk niet meer besmettelijk."

"Met de PCR-test (de test met de neus-keelwisser, red.) is het niet mogelijk te achterhalen of iemand al dan niet besmettelijk is. De test toont alleen maar aan of iemand met het virus in contact is geweest.”  

Tekst gaat voort onder foto.

Bijkomende bloedtest

Of iemand die zwak positief test ook besmettelijk is, kan achterhaald worden met een bijkomende bloedtest. Van Gucht: “Als je met een bloedtest antilichamen vindt, dan heb je sterke aanwijzingen dat het om een oude infectie gaat die niet meer kan worden overgedragen. De persoon is dan ook niet langer besmettelijk.”

Als je met een bloedtest antilichamen vindt, dan heb je sterke aanwijzingen dat het om een oude infectie gaat.

Steven Van Gucht, viroloog Sciensano en Universiteit Gent

Maar die bloedtest werkt ook niet bij iedereen, waarschuwt Van Gucht. “We weten dat er mensen zijn die na een besmetting met het coronavirus geen antilichamen ontwikkelen, of bij wie de antilichamen snel verdwijnen. Hen onderwerpen aan een bloedtest heeft geen zin, omdat die test bij hen toch niets kan vinden.”

Quarantaine altijd nodig?

“De vraag of iemand in quarantaine moet gaan, heeft niets te maken met een test”, aldus Van Gucht. “Mensen worden in quarantaine geplaatst als er een reële kans is dat ze met het coronavirus in contact zijn geweest. Ze hoeven op dat moment nog niet eens getest te zijn. De kans is trouwens groot dat ze negatief testen.”

Mensen worden in quarantaine geplaatst als er een reële kans is dat ze met het coronavirus in contact zijn geweest. 

Steven Van Gucht, viroloog Sciensano en Universiteit Gent

“De quarantaine duurt 14 dagen, omdat dat de periode is waarin symptomen zich kunnen ontwikkelen”, verduidelijkt Van Gucht. “In die periode wordt er gewoonlijk ook een test afgenomen. Als die positief is, dan volgen 7 dagen isolatie en wordt er nagegaan met wie de patiënt in contact is geweest. Maar de quarantaine staat daar dus los van.”    

Klik hieronder op het luidsprekertje om het gesprek met Steven van Gucht in Nieuwe Feiten te beluisteren.

Meest gelezen