September voor veel gezinnen dure maand: "Schooltoeslag moet sneller betaald worden"

September is een dure maand en de coronacrisis leidt ertoe dat mensen die voordien niet in armoede leefden, het nu ook moeilijk krijgen. Vooral voor leerlingen in het secundair onderwijs kunnen de kosten zwaar oplopen. Daarom pleiten armoedeorganisaties in "De inspecteur" op Radio 2 voor een snellere uitbetaling van de schooltoeslag.

Sinds vorig jaar wordt de schooltoeslag automatisch berekend. "Zo'n schooltoeslag is een premie voor gezinnen met een laag inkomen waarmee ze de schoolkosten kunnen financieren", zegt Nele Buyl van armoedeorganisatie Mensen voor Mensen in Aalst. "Die schooltoeslag wordt nu mee uitbetaald met het groeipakket (de vroegere kinderbijslag). En daardoor krijgen veel ouders die nu automatisch uitbetaald. Dat is zeker een eerste goede stap."

Maar volgens Buyl moet er nog een stap verder worden gegaan. "Het grote probleem blijft dat de uitbetaling te laat gebeurt. Ouders krijgen die schooltoeslag pas uitbetaald rond november. Daardoor moeten ze kosten bij het begin van het schooljaar zelf financieren. En voor veel ouders lukt dat niet." Dat resulteert volgens Buyl in kinderen die zonder de juiste materialen en boeken aan het schooljaar moeten beginnen.

 

"Maximumfactuur in secundair onderwijs nodig"

In het kleuter- en lager onderwijs is de maximumfactuur al langer ingevoerd. Voor niet-noodzakelijk materiaal en activiteiten mag een school maximaal 45 of 90 euro per schooljaar aanrekenen. In het secundair onderwijs bestaat zo'n maximumfactuur niet. Scholen moeten wel een kostenbewust beleid voeren, maar precieze bedragen worden niet vastgelegd. Daardoor kunnen facturen hoog oplopen. De redactie van "De inspecteur" krijgt verhalen van ouders die soms meer dan 1.000 euro per kind moeten betalen. 

"Ook wij krijgen soms verhalen van hallucinante bedragen die scholen durven doorrekenen. Het is voor veel ouders ook heel onduidelijk wat een schooljaar precies zal kosten. Dus daarom vragen wij aan minister van onderwijs Ben Weyts om snel werk te maken van zo'n maximumfactuur in het secundair onderwijs." zegt Nele Buyl van armoedeorganisatie Mensen voor Mensen.

Ook het GO gemeenschapsonderwijs en de Gezinsbond pleiten voor een maximumfactuur. “Er wordt veel dieper nagedacht over welke boeken echt noodzakelijk zijn, wat het lesmateriaal veel duurzamer maakt. Het resultaat is dat deze scholen een pak minder onbetaalde schoolfacturen hebben.”

Meest gelezen