Wanneer worden LGBT-leerlingen eindelijk serieus genomen?

Vier op de tien LGBT-jongeren voelen zich op school onveilig. Scholen hebben geen oog voor wie zich anders dan hetero of cisgender voelt. Het wordt tijd dat daar iets mee gebeurt, schrijft student Joris Nitelet in een brief aan minister van onderwijs Ben Weyts (N-VA).

Keer op keer worden wij, LGBT’s, genegeerd door het onderwijs. Blijkbaar is een integraal oplossen belangrijker om te leren oplossen dan je eigen identiteitscrisis. Ik heb zelf nooit mogen ervaren dat er op een positieve manier werd gesproken over LGBTQ+ in de klas.

Gelukkig hoor ik van anderen dat het bij hen wel eens aan bod kwam, maar ik vind het schandalig dat het nog steeds afhangt van de goodwill van de leerkracht of dit onderwerp al dan niet besproken wordt. Zelfs tijdens mijn lessen biologie of seksuele opvoeding werd er met geen woord over andere geaardheden of genders gerept. Enkel hetero’s hebben seksueel overdraagbare aandoeningen en seks volgens ons onderwijs …

Er zit iets grondig fout in ons onderwijs, ik durf het zelfs een structurele ontkenning van LGBT’s te noemen. Nog steeds blijft het klassieke gezin van man en vrouw de norm binnen het kleuter- en lager onderwijs, een norm waarvan men maar moeilijk lijkt te kunnen afwijken.

Ondanks dat ben ik er rotsvast van overtuigd dat er leerkrachten zijn die hun uiterste best doen om LGBTQ+ te benoemen en te bespreken in de klas. Dit mag echter absoluut niet afhangen van de leerkracht, integendeel: dit moet een standaard zijn in ons onderwijs. Waarom heb ik nooit de juiste leerkracht gehad die het daarover had, terwijl iemand anders dat geluk wel had? 

In mijn hele carrière als leerling heeft nog maar één leraar gereageerd op een LGBT-negatieve opmerking

Als een leerkracht biologie zegt dat mensen met een biseksuele geaardheid gewoon niet kunnen kiezen, dan zit er iets grondig fout in de opleiding van onze leerkrachten. Elke leerling zou op regelmatige basis iets rond het LGBT+-thema te zien moeten krijgen, maar dan wel met de juiste informatie over holebi’s en transgenders.

Om gepast te kunnen reageren op LGBT-negatieve opmerkingen zijn cursussen “Hoe omgaan met LGBT?” broodnodig voor ons onderwijzend personeel. In mijn hele carrière als leerling heeft nog maar één leerkracht gereageerd op een LGBT-negatieve opmerking en dat is bitter weinig. 

Een jaarlijkse LGBT-dag op school kan vooroordelen doorbreken

Als u het aantal spijbelaars wilt aanpakken, moet u beginnen met een positiever klimaat te creëren voor LGBT’s op scholen. Genderneutrale toiletten moeten echt een must worden op elke school, net zoals het afschaffen van het onderscheid tussen jongens en meisjes in de klas en administratie.

Ik doe zelfs een warme oproep om een jaarlijkse LGBT-dag te organiseren waarbij vooroordelen en stereotypes doorbroken kunnen worden. Ik ben ervan overtuigd dat een beter schoolklimaat voor LGBT’s ervoor zal zorgen dat leerlingen meer zichzelf kunnen zijn en dat ze veel minder schrik zullen hebben om geaccepteerd te worden.

Ik wens de volgende generatie een toekomst toe waarin je je veel minder zorgen moet maken om wie je bent. U, minister Weyts, kan de eerste stap zetten om dat waar te maken!

VRT NWS wil op vrtnws.be een bijdrage leveren aan het maatschappelijk debat over actuele thema’s. Omdat we het belangrijk vinden om verschillende stemmen en meningen te horen publiceren we regelmatig opinieteksten. Elke auteur schrijft in eigen naam of in die van zijn vereniging. Zij zijn verantwoordelijk voor de inhoud van de tekst. Wilt u graag zelf een opiniestuk publiceren, contacteer dan VRT NWS via moderator@vrt.be.

Meest gelezen