Radio 2

Diest zoekt investeerders die vervallen Begijnhofhuisjes willen restaureren 

De stad Diest gaat een groot deel van de huisjes in het Begijnhof in erfpacht geven. Uit een studie blijkt dat de meeste woningen in slechte staat zijn en gerestaureerd moeten worden. Maar het prijskaartje hiervan kan de stad niet alleen betalen en dus worden er investeerders gezocht.

Heel wat huisjes in het Begijnhof van Diest zijn in zeer slechte staat, zo blijkt uit een studie die het stadsbestuur liet uitvoeren. "De woningen, die nu eigendom zijn van het OCMW, voldoen niet meer aan de huidige normen qua woonkwaliteit", zegt schepen van Patrimonium Bart Stals (CD&V).  "Er zijn dus enorme investeringen nodig om die huisjes opnieuw bewoonbaar te maken." 

Renovatiekosten

Maar omdat de renovatiekosten hoog oplopen en de stad niet de middelen heeft om alles zelf te financieren, wordt er gezocht naar investeerders. "We willen de huisjes in erfpacht aanbieden om zo privékapitaal aan te trekken om een deel van de renovatie op zich te nemen. Momenteel is al een derde van de woningen op het Begijnhof in erfpacht, nu willen we dezelfde formule hanteren voor woningen die er heel slecht aan toe zijn. Deze formule zorgt ervoor dat het OCMW nog altijd eigenaar is, maar de erfpachter heeft de verantwoordelijkheid over de woning en dat voor een termijn van 33 jaar, wat je nog eens tweemaal kan verlengen en zo overdragen naar familie."

Op zoek naar handige Harry's die hier ook willen komen wonen

De beslissing tot het overgaan naar erfpacht zorgt er ook voor dat er in het Begijnhof geen woningen meer verhuurd zullen worden. "We gaan de woningen niet opnieuw verhuren", verduidelijkt de schepen. "We hopen op handige Harry's die hier in het unieke kader van het Begijnhof willen komen wonen." Het Diestse begijnhof is één van de dertien Vlaamse begijnhoven die deel uitmaken van de UNESCO-Werelderfgoedlijst.

Meest gelezen