AP2008

Ex-bestuurders Fortis worden niet meer vervolgd: zaak is verjaard, zegt raadkamer

Alle tenlasteleggingen in het onderzoek naar de teloorgang van Fortis, nu bijna 12 jaar geleden, zijn verjaard. Dat zegt de correctionele raadkamer van Brussel. De onderzoeksrechter had zeven ex-bestuurders van de Fortis-groep en Fortisbank in verdenking gesteld omdat zij in 2007 en 2008 de beleggers onvoldoende zouden hebben geïnformeerd.

De bank Fortis kwam al vroeg in de problemen ten tijde van de kredietcrisis van 2008. Uiteindelijk werd een groot deel van de bank verkocht aan het Franse BNP Paribas. In de nasleep daarvan werd een gerechtelijk onderzoek op poten gezet naar 7 voormalige toplui van Fortis, onder wie Maurice Lippens en Jean-Paul Votron.

Het onderzoek spitste zich voornamelijk toe op de periode september 2007-april 2008. In die periode plande Fortis een kapitaalsverhoging, die werd doorgevoerd in september 2007. De 7 toplui zouden de beleggers onvoldoende geïnformeerd hebben over de blootstelling van Fortis aan de gevolgen van de vastgoedcrisis in de Verenigde Staten, ten tijde van de overname van ABN Amro.

In een eerste fase besloot het Brusselse parket hen te vervolgen voor valsheid in geschrifte in de jaarrekeningen, oplichting en inbreuken op artikel 39 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten. 

(Lees verder onder de foto)

Archiefbeeld: toenmalige toplui van Fortis op een aandeelhoudersvergadering.
BELGA/LALMAND

Schikking

Maar na bijkomend onderzoek kwam het parket tot de conclusie dat het niet zeker was dat het misdrijf van valsheid in jaarrekeningen en gebruik ervan kon worden aangetoond. Door het wegvallen van die tenlastelegging waren volgens het parket van Brussel ook de andere feiten verjaard.

Bovendien was in Nederland een schikking afgesloten waarbij zo'n 290.000 beleggers zich aanmeldden om een schadevergoeding te krijgen voor een totaalbedrag van 1,3 miljard euro. Het grootste deel van de aandeelhouders die zich burgerlijke partij hadden gesteld, hadden die schikking aanvaard en trokken hun burgerlijke partijstelling in.

Modrikamen bekijkt nu of hij in beroep gaat tegen de beslissing van de raadkamer

Zo'n 150 aandeelhouders besloten die schikking niet te aanvaarden en dringen bij monde van hun advocaat, meester Mischael Modrikamen, aan op een doorverwijzing en een proces voor de correctionele rechtbank. Meester Modrikamen bekijkt nu of hij in beroep gaat tegen de beslissing van de raadkamer.

Meest gelezen