Ecolo: "Genoeg elementen om wet over kernuitstap te behouden", Groen: "Geen doel op zich, wel middel voor investeringen"

Een van de obstakels die de start van de formatie van een nieuwe federale regering nog in de weg staan, is de kernuitstap. Groenen en vooral liberalen verschillen van mening over het al dan niet openhouden van de jongste kerncentrales tot 2025. Ecolo lijkt daarbij het meest aan die datum te willen vasthouden. Groen klinkt iets pragmatischer, maar benadrukt dat "de uitgangspositie voor de uitstap nog nooit zo goed is geweest". Raken de onderhandelaars er vandaag uit?

Koninklijk opdrachthouder Egbert Lachaert (Open VLD) wordt vandaag bij de koning verwacht om opnieuw verslag uit te brengen (vermoedelijk in de namiddag). Mogelijk zal hij de vorst kunnen vertellen dat de formatie kan beginnen, met 7 of 8 partijen. Dat zijn MR, Open VLD, PS, SP.A, Ecolo, Groen, CD&V en eventueel ook CDH.

Maar in de voormiddag zitten de 8 partijen nog samen om een aantal obstakels weg te werken. Over een aantal thema's bestaat nog te veel discussie om al aan de formatie te kunnen beginnen. Een van die thema's is de kernuitstap. De groene partijen willen de laatste kerncentrales in 2025 sluiten, de liberale partijen willen eerst de haalbaarheid daarvan onderzoeken. Zijn de gevolgen voor de stroomvoorraad, de jobs in de sector, enzovoort, niet te groot?

Kernuitstap: hoe zat dat ook weer?

De kernuitstap is geregeld in een wet uit 2003. Daarin staat dat er geen nieuwe kernreactoren gebouwd mogen worden en dat de bestaande reactoren na 40 jaar gesloten moeten worden.

In 2013 en 2015 werd de wet tweemaal aangepast, waardoor drie reactoren 10 jaar langer konden openblijven: Tihange 1, Doel 1 en Doel 2. En dat tot 2025.

Nu gaat de discussie over de twee jongste reactoren: Doel 4 en Tihange 3. Die zouden volgens de wet respectievelijk in juli en september 2025 gesloten moeten worden, maar sommige partijen willen de wet opnieuw aanpassen om de twee reactoren langer te kunnen openhouden.

De vraag is of de 8 partijen er vandaag al uitraken en of de discussie de start van de formatie in gevaar brengt. Groen-voorzitter Meyrem Almaci gelooft dat een akkoord mogelijk is. In "De ochtend" op Radio 1 benadrukte ze dat "de uitgangspositie voor de kernuitstap nog nooit zo goed is geweest". "De hernieuwbare-energiesector trappelt om te kunnen investeren en de plannen voor de vervangingscapaciteit liggen ook op tafel. Er is dus eigenlijk heel veel mogelijk in dit dossier."

De kernuitstap is voor Groen echter "geen doel op zich, maar een middel", een stimulans om in groene energie te investeren. "Om bevoorradingszekerheid te krijgen, om een dynamische markt van hernieuwbare energie te krijgen en het creëert ook ontzettend veel jobs."

Ook Ecolo-voorzitter Jean-Marc Nollet legt de klemtoon van de discussie op het creëren van jobs. "Dat is de inzet", zei hij vanochtend op de RTBF-radio. "We weten dat de hernieuwbare energie, de opslag ervan en distributie meer jobs creëren dan het openhouden van de oude kerncentrales."

Wat de einddatum betreft, wil Almaci echter niet van een breekpunt spreken. Nollet wilde van zijn kant niet ingaan "op de details van de onderhandelingen", maar leek toch te suggereren dat wat hem betreft de centrales in 2025 moeten sluiten. "Er zijn vandaag genoeg elementen aanwezig om de wet te behouden zoals hij nu is", klonk het.

Beluister het gesprek met Groen-voorzitter Meyrem Almaci in "De ochtend":

Meest gelezen