AFP or licensors

Europese Commissie wil eengemaakte regeling reisbeperkingen

De Europese Commissie wil dat er een einde komt aan de uiteenlopende reisbeperkingen die de lidstaten hebben ingevoerd voor reizigers die uit risicogebieden komen.  Op dit ogenblik beslist elke lidstaat zelf welke gebieden een risicogebied vormen en dat veroorzaakt chaos.  

Momenteel bepaalt iedere lidstaat zelf welke gebieden een risico vormen en een code oranje of rood krijgen. De Europese Commissie stelt nu voor om de codes groen, oranje, en rood niet meer door de lidstaten, maar door het Europees Centrum voor Ziektepreventie te geven.

Dat moet gebeuren op basis van criteria die vooraf zijn afgesproken. Een land of een regio waar meer dan 50 positieve gevallen zijn op 100.000 zou dan bijvoorbeeld rood kleuren. Dat zou dan een eind moeten maken aan de huidige toestand, waarbij België bijvoorbeeld aan Spanje code rood geeft waardoor reizen naar Spanje verboden is, terwijl Nederland Spanje code oranje geeft.

Commissievoorzitter Ursula von der Leyen wil daarom uniforme codes in heel Europa. "Wij stellen een gemeenschappelijke kleurencode voor.  Voorts geloven wij dat geen enkele EU-burger de toegang tot een andere lidstaat ontzegd kan worden", zegt von der Leyen. "De overheden kunnen in de plaats een beroep doen op testen of op een periode van quarantaine."

De praktische uitwerking van die gemeenschappelijke kleurencode is wel niet voor meteen. Er zijn behoorlijk wat verschillen: sommige landen testen veel, andere weinig, waardoor het moeilijk is om de besmettingsgraad goed te kunnen inschatten. Er is daarover al een discussie geweest tussen de ambassadeurs van de lidstaten, maar die verliep blijkbaar moeizaam, afwachten of de 27 tot een compromis zullen komen. 

Meest gelezen