Leuvense studentenleven in coronatijd: "Geen dopen of cantussen, wel spelletjesavonden en activiteiten in open lucht"

Leuven heeft samen met de politie, studentenverenigingen, hogescholen en universiteit in de stad een kader uitgewerkt om de terugkeer van de studenten coronaveilig te laten verlopen. Zo werd er een activiteitenmatrix opgesteld, die duidelijk maakt aan studentenverenigingen welke activiteiten kunnen plaatsvinden en in welke vorm. Dopen en cantussen kunnen voorlopig niet. 

Hoewel we nog volop in de tweede coronagolf zitten, verwelkomt Leuven eind september opnieuw heel wat studenten. Op 21 september start namelijk het nieuwe academiejaar aan de KU Leuven. Eerder liet de universiteit weten dat de lessen dit academiejaar zo veel mogelijk zouden doorgaan op de universiteit zelf. "Wij willen de studenten dit jaar een zo normaal mogelijk studentenleven aanbieden", verduidelijkt rector Luc Sels. "In het mate van het mogelijke wordt er dan ook college gegeven op de universiteit zelf. Daarnaast is het ook belangrijk dat de student opnieuw een echt studentenleven heeft, met studentenactiviteiten en kotleven." 

Activiteitenmatrix

Om de studenten duidelijk te maken wat kan en niet kan, werd er een activiteitenmatrix opgesteld die aan studentenverenigingen duidelijk maakt welke activiteiten er kunnen plaatsvinden en onder welke vorm. "Studentenactiviteiten zullen mogelijk blijven, maar zullen wel aan bepaalde regels moeten voldoen", zegt schepen van studentenzaken Thomas Van Oppens (Groen). "Om aan de studentenverenigingen duidelijk te maken onder welke voorwaarden activiteiten kunnen plaatsvinden en aan welke regels ze moeten voldoen, hebben we de coronaregels van de federale overheid toegepast op studentenactiviteiten.  Per activiteit is bepaald welk protocol geldt, hoeveel mensen maximaal aanwezig mogen zijn en welke stappen vereist zijn. Zo willen we de studenten maximaal ondersteunen en wegwijs maken in de coronawetgeving”, 

Studentikoze activiteiten zoals cantussen en dopen zullen in het eerste semester niet toegelaten worden

Thomas Van Oppens, schepen van studentenzaken (Groen)

Zo zal het mogelijk zijn om activiteiten in open lucht te organiseren. Voor de organisatie van een spelletjesavond in een horecazaak zullen dan weer bepaalde regels opgelegd worden. Wel is nu al duidelijk dat studentendopen en cantussen niet toegelaten zullen worden. "Wij zien niet in hoe studentendopen en cantussen op een coronaveilige manier georganiseerd kunnen worden. Er is dan ook besloten om in het eerste semester deze studentikoze activiteiten niet toe te laten, eind eerste semester herbekijken we deze beslissing", zegt Van Oppens. 

Kotfeestjes zijn niet mogelijk, er mogen maximum zes mensen aanwezig zijn op een studentenkamer en zij moeten dan nog deel uitmaken van de eigen sociale bubbel

Thomas Van Oppens, schepen van studentenzaken (Groen)

Ook kotfeestjes moeten eraan geloven. "Wij vragen alle studenten om zich te houden aan de opgestelde regels. Zo zal gevraagd worden om in de gemeenschappelijke ruimtes op kot een mondmasker te dragen en voldoende afstand van elkaar te bewaren. Daarnaast zijn bezoekers enkel welkom op de kamer en moeten ze tot de sociale bubbel behoren.  Concreet betekent dit dat er nooit meer dan zes personen aanwezig kunnen zijn in een kamer", verduidelijkt de schepen. 

Uitbreiding mondmaskerplicht?

De komende weken zal er volop ingezet worden op het sensibiliseren en informeren van de studenten. Daarnaast bestaat ook de mogelijkheid dat de perimeter waar het verplicht is om een mondmasker te dragen, wordt uitgebreid. "Heel wat aula's bevinden zich inderdaad buiten het centrum, op plaatsen waar de mondmaskerplicht momenteel niet geldt. Wij evalueren dat constant en sluiten niet uit dat we in buurten waar veel studenten bijeenkomen, aan de aula's onder andere, die mondmaskerplicht zullen uitbreiden. Maar op dit moment is dat totaal niet aan de orde", besluit Van Oppens. 

Meest gelezen