Plooien gladgestreken tussen CD&V-voorzitter Coens en preformateurs Lachaert en Rousseau, formatiegesprekken gaan voort

De plooien tussen CD&V-voorzitter Joachim Coens en de twee preformateurs zijn gladgestreken. Dat heeft VRT NWS vernomen. De federale formatiegesprekken worden voortgezet. Vanmiddag leek het erop dat er een haar in de boter zat bij CD&V-voorzitter Joachim Coens, die zei dat het project "onder druk stond". 

Na de hoogoplopende emoties bij CD&V van vanmiddag zijn de plooien weer gladgestreken. Vanavond komen de technici van de verschillende partijen samen en morgen steken de 7 partijvoorzitters de koppen bijeen. 

Vorige week hebben de 7 partijen (PS, SP.A, MR, Open VLD, Groen, Ecolo, CD&V) een akkoord gevonden om de onderhandelingen voor een Vivaldi-coalitie op te starten. Waar CD&V eerst hamerde op een meerderheid langs Vlaamse kant, ging de partij uiteindelijk toch overstag in ruil voor een aantal garanties. Onder andere rond ethische kwesties, zoals abortus.  

Vanmiddag twijfelde Coens eraan of die garanties nog wel overeind bleven. "We hadden vooraf enkele garanties gevraagd en ik ben er niet helemaal zeker van dat die nog in orde zijn", zei Coens tegen onze redactie.

Na afloop van het partijbestuur liet Coens weten dat hij zijn bezorgdheden zou aankaarten op het gesprek met de twee preformateurs, Conner Rousseau (SP.A) en Egbert Lachaert (Open VLD). In de loop van de namiddag is de politieke storm weer gaan liggen.  

Bekijk hier het interview met Joachim Coens voor het partijbestuur: 

Videospeler inladen...

Pieterjan De Smedt: "Het gaat om een groot misverstand"

Het draait allemaal om een groot misverstand, meldt Pieterjan De Smedt. "De voorzitter van CD&V Joachim Coens had een tekst in handen gekregen. Dat was een basisnota voor de vorming van de Vivaldi-coalitie. Hij had die bekeken en gezien dat de breekpunten die voor CD&V belangrijk zijn daar niet in staan", aldus De Smedt.

"Joachim Coens was daar bijzonder ongelukkig en teleurgesteld over.  Tijdens zijn gesprek met preformateurs Lachaert en Rousseau kreeg Coens te horen dat er een misverstand was gebeurd. Bij de opmaak van de tekst waren per ongeluk de breekpunten van CD&V niet opgenomen. Lachaert en Rousseau hebben herhaald dat er wel degelijk rekening mee gehouden zal worden. De plooien zijn gladgestreken en Coens kon leven met die uitleg", aldus De Smedt. CD&V benadrukt echter dat het voor hen niet om details ging. "Het ging voor ons over cruciale punten", klinkt het bij de partij. 

De heisa van vandaag toont aan dat er een groot wantrouwen is tussen de partijen die een Vivaldi-coalitie willen vormen. "Het grote probleem is dat er een fundamenteel gebrek aan vertrouwen is tussen de partijen. Er ligt nog heel veel werk op de plank om voor 17 september een nieuwe regering te vormen. Dat wordt heel kort dag. Vandaag hebben ze geen snelheid genomen, maar vertraging opgelopen."

Bekijk de analyse van Pieterjan De Smet uit "Terzake" hier en lees voort onder de  video:

Videospeler inladen...

Abortus en staatshervorming

De verontwaardiging ging hoofdzakelijk over de versoepeling van de abortuswet en de staatshervorming. CD&V wil absoluut niet dat de termijn voor abortus wordt opgetrokken van 12 naar 18 weken. Een van de garanties was een studie en een stemming bij consensus. Zo zou CD&V als het ware vetorecht krijgen rond het dossier. In het uitgewerkte voorstel was die garantie volgens Coens niet duidelijk genoeg en zou de oorspronkelijke verlenging uiteindelijk toch goedgekeurd kunnen worden. 

Wat de staatshervorming in 2024 betreft, wil CD&V dat er nu al duidelijk richting wordt gegeven aan bepaalde zaken. Er zouden onder andere oplossingen moeten komen voor de artsenquota, de vliegwet en 5G. Ook daar zouden de garanties onvoldoende geweest zijn. 

Coens ontkende vanmiddag dat zijn boosheid iets te maken had met de strijd rond een premierpost. 

Na het partijbureau werd Joachim Coens opnieuw opgewacht door verschillende journalisten, maar dat verliep bijzonder chaotisch:

Videospeler inladen...

Vlaams Belang voert actie

Vlaams Belang voerde deze voormiddag nog actie aan het CD&V-hoofdkwartier. De actievoerders hadden spandoeken bij zich met het opschrift: "CD&V: Dweil van de Wetstraat?", een verwijzing naar de uitspraak van minister van Justitie Koen Geens (CD&V), die in februari zei dat zijn partij "geen dweil" is en principieel handelt. Tom Van Grieken (Vlaams Belang) en andere prominente partijleden zoals Barbara Pas en Chris Janssens deelden dan ook dweilen uit aan CD&V-leden die aankwamen op het hoofdkwartier. 

CD&V fungeert als een passe-partout en laat zich gebruiken om het nipte paars-groen te depanneren

Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken

Vlaams Belang hekelt dat de coalitie niet "Vlaamser en rechtser is zoals de kiezer vroeg, maar net het omgekeerde." De partij viseert daarbij vooral CD&V omdat die de afgelopen maanden steeds een Vlaamse meerderheid had geëist. "Die pro-Vlaamse eis wordt duidelijk ab-so-luut niet ingewilligd", zegt Van Grieken. "CD&V fungeert als een passe-partout en laat zich gebruiken om het te nipte paars-groen te depanneren."

Bekijk hier het verslag in "Het journaal":

Videospeler inladen...

Meest gelezen