Zoveel verdienen zorgkundigen, winkelpersoneel en vuilnisophalers en dat ligt ver onder Belgische gemiddelde

Werknemers in essentiële beroepen, zoals zorgkundigen, winkelpersoneel en vuilnisophalers, krijgen gemiddeld een lager loon dan het Belgische gemiddelde brutoloon in de private sector. Dat zegt het Belgische statistiekbureau Statbel op basis van cijfers voor 2018. 

Verdient iemand met een essentieel beroep meer of net minder dan de gemiddelde Belg? Dat vroeg de statistische dienst van de overheid Statbel zich af in zijn nieuwste rapport. 

Essentiële beroepen kwamen de laatste maanden immers extra in de aandacht door de coronacrisis. Het gaat om werknemers die tijdens de lockdown niet konden telewerken omdat ze veelvuldig in contact staan met klanten en patiënten. 

In 2018 verdiende een voltijds tewerkgestelde medewerker in de private sector (incl. gezondheidszorg) 3.553 euro per maand (zie kaderstuk onderaan). Dat gemiddelde wordt wel wat vertekend door een aantal extreem hoge en lage lonen. Haal je die eruit dan kom je aan een doorsneeloon van 3.312 euro bruto per maand. 

(Lees verder onder de grafiek)

Gezondheidssector

Bij essentiële beroepen denken mensen vooral aan het personeel in de gezondheidszorg. Binnen die sector liggen de lonen echter zeer gespreid. Zo verdient een arts gemiddeld 7.091 euro bruto per maand. Daarmee behoren ze tot de bestbetaalde functies van het land. Ook andere hooggeschoolde profielen zoals tandartsen en apothekers ontvangen een loon dat ruim boven het Belgisch gemiddelde ligt. Verpleegkundigen verdienen al een pak minder, maar zitten nog altijd boven het gemiddelde. Zij verdienen zo'n 3.652 euro per maand. 

Binnen de gezondheidssector verdienen zorgkundigen het minste. Zij krijgen een gemiddeld maandloon van 2.549 euro of een bedrag dat bijna 30 procent onder het loon van de gemiddelde Belg ligt. 

Winkelpersoneel en logistieke sector

Ook winkels voor voedingsmiddelen bleven open tijdens de lockdown. Toch behoort het winkelpersoneel tot de minst betaalde beroepen in België. Ze verdienen gemiddeld 2.500 euro bruto per maand. 

Om de winkelrekken te kunnen vullen bleef ook de logistieke en transportsector functioneren. Piloten en vliegtuigtechnici verdienen binnen deze sector het meeste geld met 4.687 euro per maand. De meeste werknemers moeten het echter met minder dan 3.000 euro per maand doen. Zo verdienen bus- en vrachtwagenchauffeurs gemiddeld 2.860 euro per maand, terwijl pakjesbezorgers helemaal onderaan staan met 2.526 euro.  

Ook veiligheidspersoneel (3.124 euro), vuilnisophalers (2.676 euro) en schoonmaakpersoneel (2.363 euro) verdienen een loon ver onder het Belgische gemiddelde. 

Het slechtst betalende essentiële beroep is het verzorgende personeel in kinderdagverblijven en crèches. Zij verdienen een gemiddeld bruto maandloon van 2.317 euro. 

(Lees verder onder de grafiek)

Hoger diploma, hoger loon

Statbel geeft ten slotte aan dat een hoger diploma resulteert in een hoger gemiddeld maandloon. Houders van een bachelor diploma verdienen immers 3 procent meer dan het Belgische gemiddelde en dit verschil loopt op tot 42 procent voor houders van een master diploma. Houders van een diploma van het hoger secundair onderwijs verdienen dan weer 19 procent minder dan het Belgische gemiddelde en werknemers die het secundaire onderwijs zonder diploma verlaten verdienen tot 26 procent minder. 

Hoe kwam Statbel tot het gemiddelde?

In het begin van het artikel wordt geschreven dat het gemiddelde bruto maandloon 3.553 euro is. In werkelijkheid verdiende een voltijds tewerkgestelde medewerker in de private sector in 2018 gemiddeld 3.627 euro per maand. 

Voor de analyse heeft Statbel echter een aantal sectoren mee in rekening gebracht die strikt gesproken niet volledig tot de private sector horen, zoals gezondheidszorg. Hierdoor daalt het gemiddelde bruto maandloon naar 3.553 euro. Dat laatste bedrag wordt in de rest van het artikel gebruikt als referentie. 

Het bruto maandloon is inclusief premies die iedere betalingsperiode worden uitbetaald. Premies die slechts op uitzonderlijke basis worden uitgekeerd, zoals een dertiende maand, zijn niet opgenomen in het bedrag. Extralegale voordelen werden ook niet in rekening gebracht. 

Meest gelezen