Meer dan 10.000 studenten mogen niet aan academiejaar beginnen wegens te weinig studiepunten

Alsmaar meer studenten moeten hun studie stopzetten omdat ze al te vaak niet geslaagd zijn. Maar dat ontdekken ze pas na drie of meer jaar studeren. "Op dat ogenblik zijn ze al veel tijd en geld verloren", zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez (CD&V). Hij pleit voor een ander systeem.

Met 10.107 waren ze, de studenten die in september 2018 niet meer mochten starten aan de universiteit of hogeschool. Een pak meer dan vier jaar eerder, toen het er nog 6.461 waren. Allemaal studenten die nog te weinig studiekrediet overhielden.

Bij het begin van hun loopbaan, krijgen studenten 140 studiepunten. Om aan een academiejaar te beginnen, moeten ze er daar 60 van "betalen". Slagen ze voor dat jaar, dan krijgen ze die 60 punten terug. "Maar als je niet slaagt voor een vak, dan verlies je punten. Als je voor de helft van je vakken niet geslaagd bent, dan ben je 30 punten kwijt, en hou je nog maar 110 punten over. Doe je dat in het tweede jaar nog eens, dan heb je er nog maar 80", legt Brecht Warnez uit. Hij is Vlaams parlementslid voor CD&V en doceert zelf aan de UGent. "Zo kun je na drie, vier, vijf jaar plots geen 60 studiepunten meer overhouden, en dus niet aan een volledig academiejaar beginnen. De universiteit of hogeschool kan je dan weigeren, of verhoogd inschrijvingsgeld vragen." 

Overigens bestaat er wel een bonussysteem: de eerste 60 studiepunten die een student "terugwint", krijgt hij of zij dubbel terug. Als die student ingeschreven is voor de volledige opleiding tenminste. Het studiekrediet bestaat ook niet in alle studierichtingen, maar wel in de bachelor- en masteropleidingen bijvoorbeeld.

Dat systeem bestaat sinds 2008. "Het was bedoeld om studenten aan te moedigen om een goede studiekeuze te maken, en om ervoor te zorgen dat de hogescholen en universiteiten hun studenten zouden aansporen om het goed te doen", vertelt Warnez. "Maar als pas na drie, vier, vijf jaar duidelijk wordt dat iemand niet in de juiste richting zit, dan ben je al veel tijd en geld verloren. Want soms gaan studenten verder, tegen het advies van de begeleidingsdiensten in, en dan lopen ze na een paar jaar tegen de muur. En je kan ook niet meer naar een andere richting uitwijken, want de teller van de studiepunten wordt niet opnieuw op 140 gezet." Al bestaat er wel een systeem waarbij je opnieuw krediet kunt opbouwen, als je na een weigering een jaar bent gestopt met studeren, en dan terugkeert.

Het parlementslid pleit voor een ander systeem: "Bepaalde universiteiten en hogescholen hebben zelf al oplossingen gezocht. De KULeuven bijvoorbeeld heeft onlangs een mijlpalensysteem ingevoerd, waarbij studenten na twee jaar voor al hun vakken van het eerste jaar geslaagd moeten zijn. Ook andere instellingen hebben zulke systemen. We moeten al die ervaringen samenbrengen, en één systeem zoeken dat in heel Vlaanderen kan werken."

Herbeluister hieronder het gesprek met Brecht Warnez in "De ochtend" op Radio 1:

Bekijk hieronder het verslag van "Het Journaal":

Videospeler inladen...

Meest gelezen