Godong contact@godong-photo.com

Uitgestelde eerste communies nu tijdens de zondagsmis. “Wij doen dat in Eeklo al jaren zo, het is intenser”

Veel eerste communies die in het voorjaar uitgesteld werden door corona worden nu gevierd tijdens de zondagsmissen van de parochie. De kinderen hebben dan geen gezamenlijke mis met een grote groep, maar nemen in kleine groepen deel aan de gewone vieringen. De communicantjes staan wel extra in de kijker. Een parochie in Eeklo viert de eerste communies al langer op die manier. “Het vraagt meer werk voor de parochie, maar het is intenser.”

In het bisdom Gent kunnen de parochies en scholen hun eerste communies verzetten naar volgend jaar, samen met de kindjes die dan hun eerste communie doen. Maar ze mogen de eerste communies van vorig jaar ook inplannen tijdens de gewone zondagvieringen. Dat is wat het bisdom aanraadt: tijdens de gewone zondagsmis kleine groepjes van 8 tot 14 kindjes hun eerste communie laten doen, in bubbels met hun eigen gezin. In Eeklo staan de eerste communies tot eind oktober al op die manier ingepland. 

Al lang gewoon

Eeklo doet de eerstecommunievieringen al 8 jaar op die manier. “Gewoonlijk zijn er groepjes van 7 tot 10 kinderen die tijdens de zondagsmis met hun ouders worden opgenomen in de geloofsgemeenschap,” legt Karel Van de Voorde uit. Hij ziet alleen maar voordelen: “het is een intiemer gebeuren dan een grote schoolviering met een grote groep. De ouders kunnen meer betrokken worden. We overleggen met de ouders wie wat doet.” Het ontbreekt de kinderen ook niet aan extra aandacht, “ze mogen met het gezin vooraan zitten en hebben een taakje, bijvoorbeeld de gaven aanbrengen.” Dat laatste kan nu niet door de coronacrisis en samen zingen, mag ook niet. De kerkgangers moeten ook een mondmasker dragen.

De toekomst?

Het is meer werk voor de parochie om dat zelf te organiseren, geeft Van de Voorde toe. “Maar het is intenser en betrokkener.” De parochie heeft een draaiboek met vaste liederen voor de communieperiode, die kunnen de kinderen op school in de godsdienstles nog aanleren. “Het heeft een ommezwaai gevraagd, maar het is nu verworven.” Parochies pakken het nu noodgedwongen zo aan door de coronacrisis, maar misschien is er wel iets in gang gezet.

Meest gelezen