Videospeler inladen...

Katholieke scholen vragen 14,5 miljoen euro extra om gat in begroting door coronacrisis te dichten

Het katholiek onderwijs in Vlaanderen vraagt 14,5 miljoen euro extra van de overheid om de kosten door de coronacrisis te kunnen betalen. Het geld dat de Vlaamse regering daar vorig schooljaar voor vrijmaakte, dekt lang niet alle gemaakte kosten en misgelopen inkomsten van de katholieke scholen en internaten. Bovendien zal ook dit schooljaar extra in veiligheid geïnvesteerd moeten worden. Ook het gemeenschapsonderwijs klaagt en hoopt op extra steun, al wordt daar geen bedrag genoemd.

Door het coronavirus moeten scholen en internaten in heel wat hygiënisch materiaal investeren om leerlingen, leerkrachten en ander personeel veilig op school op te vangen. Die extra kosten en de misgelopen inkomsten (schoolfeesten, opendeurdagen, eetfestijnen die werden afgeschaft) slaan een gat in de begroting van de scholen en internaten.

De Vlaamse regering maakte daarom afgelopen schooljaar voor heel Vlaanderen 39 miljoen euro vrij om die kosten en misgelopen inkomsten te compenseren. Het grootste deel daarvan, 24,5 miljoen euro, ging naar Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Maar de koepel berekende dat de coronarekening voor de katholieke scholen en internaten alleen al 39 miljoen euro bedraagt. Een derde van de kosten en misgelopen inkomsten wordt dus niet gecompenseerd, of zo'n 14,5 miljoen euro.

Die coronakosten zijn echt een extra zware belasting voor ons budget en dat gaat ten koste van de kwaliteit van het onderwijs

Ivan Schalley, scholenkoepel Hartencollege in Ninove

Dat zet grote druk op het beschikbare budget van de scholen, getuigt Ivan Schalley, directeur ondersteunende diensten van de scholengroep Hartencollege in Ninove. "Als scholengroep hebben wij een aanzienlijk bedrag gekregen voor IT-werkingsmiddelen, voor extra kosten en voor derde inkomsten. Het IT-bedrag is voldoende maar de bedragen die we gekregen hebben voor de extra kosten dekken helemaal niet wat wij moeten uitgeven. Dat is echt een extra zware belasting voor ons budget. Dus dat gaat eigenlijk wel ten koste van de kwaliteit van het onderwijs."

De katholieke scholen hopen daarom dat de Vlaamse regering dat tekort alsnog bijschiet. "We hopen dat de Vlaamse overheid, op het moment dat we die berekeningen volledig kunnen maken, ons daar toch nog in tegemoet komt voor vorig jaar", zegt Lieven Boeve, directeur-generaal van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

Bekijk hieronder het verslag uit "Het Journaal" en lees voort onder de video:

Videospeler inladen...

Persoonlijke bescherming grootste slokop

Investeringen in hygiëne en persoonlijke bescherming bleken de grootste slokop van het budget te zijn. Schoonmaakproducten, zeep, handgels, mondmaskers, plexiglas: alles samen waren ze volgens Katholiek Onderwijs Vlaanderen goed voor 11 miljoen euro aan bijkomende kosten (29 procent van de uitgaven van de scholen).

Aanpassingen aan en extra aanschaf van sanitaire voorzieningen zoals wastafels en vuilnisbakken kostten nog eens 1 miljoen euro. Maar daarnaast liepen de scholen ook heel wat inkomsten mis. Schoolfeesten, opendeurdagen, mosselfestijnen, enzovoort, zijn belangrijk voor scholen om de rekening in balans te houden. Door de coronacrisis mochten ze echter niet plaatsvinden. Het kostte de katholieke scholen 11 miljoen euro, berekende Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

Vooral basisscholen onder druk

Het verschil tussen de gemaakte kosten en misgelopen inkomsten enerzijds en de subsidies van de Vlaamse regering anderzijds is procentueel groter bij het basisonderwijs dan bij het secundair onderwijs.

Voor de katholieke basisscholen maakte de regering 13,4 miljoen euro vrij, maar de kosten liepen volgens een eerste berekening van de koepel op tot 22,9 miljoen. Amper 60 procent van die kosten werd dus gedekt door de subsidies. Bij de katholieke secundaire scholen liepen de kosten op tot 11,6 miljoen. De subsidies bedroegen 10,7 miljoen, waardoor hier toch meer dan 90 procent van de kosten werd gedekt.

Onze scholen, leerlingen en leraren mogen hier niet de dupe van worden

Lieven Boeve, Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Lieven Boeve, directeur-generaal van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

Een verklaring voor dat grote verschil is enerzijds te vinden in het feit dat de basisscholen na de lockdown sneller weer zijn opengegaan. "Het basisonderwijs is volledig opengegaan en daar hebben we heel wat hygiënische maatregelen moeten nemen", zegt Lieven Boeve. "In het secundair onderwijs zijn het 1e, 3e en 5e jaar bijna niet meer naar school geweest. Dat verklaart voor een deel het verschil in kosten."

Bij de katholieke internaten is de situatie eigenlijk nog erger dan bij de basisscholen. Zij ontvingen 384.000 euro van de Vlaamse regering, maar de coronarekening liep op tot 4,6 miljoen. Nog geen 10 procent van de kosten werd dus gedekt. "Daar zaten de internen niet meer allemaal op internaat en zijn die inkomsten dus weggevallen, terwijl de vaste kosten wel gebleven zijn. Personeel werd doorbetaald en de infrastructuur moest verder afbetaald worden, enzovoort."

En dit schooljaar?

Het gaat hier voor een goed begrip enkel over de kosten die het voorbije schooljaar zijn gemaakt. De bijkomende investering van 14,5 miljoen euro die Katholiek Onderwijs Vlaanderen aan de regering vraagt, is dus bedoeld om de begrotingen van vorig jaar te doen kloppen.

Ook dit schooljaar zullen de scholen echter extra moeten investeren in veiligheid en die kosten zullen wellicht nog hoger oplopen dan vorig schooljaar, voorspelt Boeve. "We hebben sowieso die gewone kosten zoals het poetsen en de hygiënekosten. Maar als we de lokalen goed moeten verluchten en de ramen openzetten, dan betekent dat ook dat de stookkosten zullen toenemen. Het secundair onderwijs is nu ook volledig open, vorig jaar was dat maar half open. Dus er zijn nog wel een aantal factoren die we in rekening moeten brengen en waarbij we ervan kunnen uitgaan dat die kosten zeker even hoog zoniet hoger kunnen zijn."

Om de scholen niet in al te grote problemen te brengen, vraagt Boeve aan de Vlaamse regering "om die kosten samen met ons goed te monitoren en op tijd extra in te grijpen, zodanig dat onze scholen, de leerlingen en de leraren daar niet de dupe van worden." Voor het eerste trimester van dit schooljaar heeft de Vlaamse regering alvast 22 miljoen euro extra middelen beloofd.

Ook het gemeenschapsonderwijs klaagt

De coronamaatregelen en de gevolgen daarvan gelden natuurlijk ook voor GO!, het onderwijs ingericht door de Vlaamse Gemeenschap. "Ook wij hebben natuurlijk extra kosten moeten doen. Denk maar aan installaties voor de hygiëne, zeep, ontsmettingsmiddelen, extra toiletten om het welzijn te waarborgen... Dat loopt op natuurlijk", zegt Raymonda Verdyck, de afgevaardigd bestuurder van het gemeenschapsonderwijs. 

"En ook voor ons geldt dat er minder inkomsten zijn geweest het voorbije schooljaar: geen evenementen en geen feesten die geld hebben binnengebracht. Dat komt er nog eens bovenop. En dan is er logisch een tekort in veel begrotingen van scholen."

Verdyck wil wel geen getal kleven op de geleden schade: "Er zijn  bevragingen aan de gang, we zijn aan het tellen, ik kan nu geen bedrag of som geven, maar ik neem aan dat dat aanzienlijk zal zijn."

Meest gelezen