Gescheiden? Nieuwe website berekent hoeveel alimentatie u moet betalen

Het gerecht heeft een website ontwikkeld, waar mensen in een echtscheidingsprocedure kunnen berekenen hoeveel onderhoudsgeld ze voor hun kinderen moeten bijdragen. De website is in de eerste plaats bedoeld voor familierechters, maar iedereen kan er gebruik van maken.

Alimentatie berekenen is vaak een ingewikkelde zaak, omdat er veel factoren mee gemoeid zijn. "Volgens de wet moet elke ouder in verhouding tot zijn of haar middelen bijdragen in het onderhoud van het kind", zegt Rob Hobin, eerste voorzitter van het hof van beroep in Antwerpen.

"Dat heeft te maken met de verdeling van het kindergeld, maar daarbovenop kan ook een onderhoudsbijdrage bepaald worden. Die wordt niet alleen gebaseerd op het loon, maar ook door te kijken of een ouder maaltijdcheques of een bedrijfswagen heeft, hoeveel tijd de kinderen bij elk van beide ouders doorbrengen, welke woonkost de ouders hebben, ..."

Bekijk hier het verslag van "Het Journaal" en lees voort onder de video:

Videospeler inladen...

Die ingewikkelde berekeningen leiden vaak tot conflicten tussen ex-partners. Daarom hebben sommige familierechters een methode ontwikkeld om de alimentatie op een objectieve manier te berekenen. "Meer en meer familierechters gebruiken die methode", vertelt Hobin. "Nu willen we een volgende stap zetten, en de ouders erbij betrekken. We vragen hen om via de website hun persoonlijk resultaat te berekenen, en ons dan hun opmerkingen en bezwaren door te sturen. Zo kunnen we onze rekenmethode verder verfijnen. Het is de bedoeling om tot een universele en makkelijk bruikbare tool te komen, zodat ouders in de toekomst weten wat ze kunnen verwachten. Als ze een buur of vriend in ongeveer dezelfde situatie hebben, dan moeten ze ook bij ongeveer hetzelfde resultaat uitkomen."

"De rekentool is zo eenvoudig mogelijk gehouden, een beetje zoals een eenvoudige belastingbrief. Hij werkt in het Nederlands en het Frans, op pc, laptop, tablet en smartphone", vertelt de eerste voorzitter van het Antwerpse hof van beroep. In de rekentool wordt rekening gehouden met de meest voorkomende criteria: het inkomen en bezit van de ouders, de kosten voor het kind, de verblijfsregeling en het kindergeld. "Voor alle duidelijkheid: het gaat om simulaties, niet om een bedrag dat je kunt afdwingen bij de familierechter", waarschuwt Rob Hobin. 

Wie de rekentool zelf wil uitproberen, kan dat hier.

Meest gelezen