Stad Antwerpen verbiedt studentendopen en cantussen: "Niet realistisch om die in coronatijden te laten doorgaan"

In de stad Antwerpen zullen het komende academiejaar geen studentendopen en cantussen mogen plaatsvinden. Die beslissing geldt voor de Antwerpse universiteit en hogescholen. "Het is niet realistisch om studentendopen in tijden van corona te laten doorgaan", zegt schepen van Onderwijs Jinnih Beels (SP.A) bij Radio 2 Antwerpen. Met de zaak rond Sanda Dia heeft de maatregel dus niets te maken. 

De stad Antwerpen heeft beslist dat studentendopen en cantussen dit academiejaar niet mogen doorgaan. Die beslissing geldt voor de Antwerpse universiteit en hogescholen. De reden daarvoor is het coronavirus en dus niet de dood van Sanda Dia, de student uit Edegem die stierf na een doop van de Leuvense studentenclub Reuzegom.

Niet realistisch in tijden van corona

"Geen dopen, geen doopgerelateerde activiteiten en geen cantussen", benadrukt schepen van Onderwijs, Jinnih Beels (SP.A), op Radio 2 Antwerpen. "Het was een moeilijke beslissing, maar het is in tijden zoals deze voor het stadsbestuur en voor de hoge onderwijsinstellingen absoluut niet realistisch, controleerbaar en handhaafbaar om dopen en cantussen te laten doorgaan." 

Geen dopen, geen doopgerelateerde activiteiten en geen cantussen

Jinnih Beels, schepen van Onderwijs (sp.a)

Beels verklaart dat het stadsbestuur een uniform signaal wil geven aan de samenleving. "Het kan gewoon niet dat je voor een heleboel instellingen zaken verbiedt en studentendopen dan wel zou toelaten", klinkt het. 

Andere activiteiten nog in beraad

Vanochtend heeft de stad samengezeten met de Antwerpse studentenverenigingen om hen in te lichten over de maatregelen. De studenten zijn teleurgesteld, maar hebben begrip voor de beslissing. 

De stad wil daarbij benadrukken dat ze haar studenten toch op een zo fijn mogelijke manier wil verwelkomen. Het valt nog af te wachten of andere studentenactiviteiten kunnen doorgaan. "We proberen om die wel toe te laten, maar dan steeds in overleg met de studenten. Dat kan dus verschillen van studentenvereniging tot studentenvereniging", zegt Beels. 

Meest gelezen