Europese Rekenkamer waarschuwt: EU moet zich beter wapenen tegen Chinese investeringsstrategie

De Europese Rekenkamer (ERK) waarschuwt dat de EU zich beter moet wapenen tegen de investeringsstrategie van China. Dat blijkt uit een rapport over de verschillende politieke en economische risico's die de staatsgestuurde investeringsstrategie van China met zich meebrengt voor de Europese Unie (EU).  "We denken dat er veel meer een gebalanceerde relatie moet komen."

"We hebben vastgesteld dat er nog nooit een risicoanalyse is gemaakt van de EU-China relaties. Nochtans is dat wel belangrijk, zeker als je weet dat onze bedrijven geen gelijke toegang hebben tot de Chinese markt terwijl de Chinese bedrijven zonder enige beperking handel kunnen drijven in Europa", zegt Annemie Turtelboom, lid van de ERK dat verantwoordelijk is voor de analyse. "We denken dat er veel meer een gebalanceerde relatie moet komen." 

Onze bedrijven hebben geen gelijke toegang tot de Chinese markt

ERK-lid Annemie Turtelboom

De ERK waarschuwt dat de EU voor zes toekomstige uitdagingen staat bij de respons op de Chinese staatsgestuurde investeringsstrategie. Zo moet ze onder meer vollediger en tijdiger gegevens verschaffen over Chinese investeringen in de EU en de risico's daarvan, moet ze haar eigen strategie ten aanzien van China beter vaststellen en de acties van EU-instellingen en individuele lidstaten beter coördineren. 

Daarnaast wordt er ook gewezen op 18 risico's, zoals lidstaten die een enorme schuldenlast jegens China opbouwen. Deze risico's hebben een negatieve impact op de concurrentie binnen de Europese interne markt en de gelijke toegang tot die markt. 

Chinese investeringsstrategie

Sinds de jaren 80 voert China een investeringsstrategie uit waarmee ze staatsbedrijven en particuliere ondermingen aanmoedigt om te investeren in strategische sectoren in het buitenland, zoals grote infrastructuurprojecten. 

Meer dan de helft van deze investeringen worden door Chinese staatsbedrijven uitgevoerd. Als deze subsidies van een lidstaat zouden komen dan zouden die worden aangeduid als staatssteun. Dat verschil in behandeling kan de mededinging op de interne markt van de EU verstoren en maakt het lastig om een gelijk speelveld tot stand te brengen. 

Geen goede samenwerking

Verschillende lidstaten werken bilateraal samen met China, vaak zonder de Europese Commissie daarvan op de hoogte te brengen, waartoe ze verplicht zijn. "Dat ondermijnt het gezag van de Europese Commissie en haar positie om sterke akkoorden te onderhandelen die onze economie versterken en beschermen", aldus Turtelboom. 

Meest gelezen