"Artsen op intensieve zorg raken minder besmet dan hun collega's"

Artsen op de intensive care raken minder snel besmet met het coronavirus dan hun collega's op andere diensten en zelfs minder vaak dan het onderhoudspersoneel van ziekenhuizen. Dat blijkt uit een studie die vrijdag verschijnt in het medische tijdschrift Thorax.

Artsen op intensieve zorg moeten nochtans de meest ernstig zieke patiënten behandelen. Dat zij toch minder snel besmet raken kan verklaard worden doordat zij ook als eersten het beste beschermingsmateriaal hebben gekregen.

"We gingen ervan uit dat het personeel op de intensieve zorg een hoger risico liep (...) maar ze zijn relatief goed beschermd in vergelijking met anderen", aldus hoofdauteur van de studie, Alex Richter, hoogleraar immunologie aan de Universiteit van Birmingham.

Bij het onderzoek waren meer dan 500 personeelsleden van de ziekenhuizen in Birmingham betrokken. Zij waren eind april op post op het moment dat de epidemie woedde en het Verenigd Koninkrijk in lockdown ging. In die tijd kwamen er in de betrokken ziekenhuizen gemiddeld vijf coronapatiënten per uur binnen.

De onderzoekers onderwierpen de deelnemers aan de studie aan een serologische test om te zien of ze eerder besmet waren. In totaal had 24 procent antilichamen ontwikkeld, wat aantoont dat ze een eerder infectie met het virus hadden opgelopen. Ter vergelijking: voor de rest van de bevolking in dat deel van Engeland lag dat cijfer op 6 procent.

Er waren wel grote verschillen naargelang de personeelscategorie. Het cijfer lag dus het laagst (15 procent) bij de zorgverleners op intensive care (15 procent), maar ging tot 30 procent op de afdelingen algemene interne geneeskunde en zelfs tot 34,5 procent bij het onderhoudspersoneel.

Naast het betere beschermingsmateriaal zien de onderzoekers ook een mogelijke verklaring in het feit dat het personeel op de intensieve zorg meer ervaring heeft met het rigoureus toepassen van de maatregelen rond infectiepreventie.

Meest gelezen