Videospeler inladen...

Econoom Geert Langenus (Nationale Bank): "Herstel zal net als bij een coronapatiënt een werk van lange adem zijn"

De Nationale Bank voorspelt dat de Belgische economie in het lopende kwartaal met 8 procent zal opveren. Tegelijk waarschuwt macro-econoom Geert Langenus voor overdreven optimisme.  Hij ziet dat ondernemers de toekomst niet rooskleurig inzien, terwijl de onzekere consument de vinger op de knip houdt.

De coronacrisis heeft de Belgische economie de zwaarste klap in de naoorlogse geschiedenis gegeven. In de eerste drie maanden van dit jaar kromp het Bruto Binnenlands Product (BBP) met 3,5 procent en in het tweede kwartaal -in volle lockdown- daalde de waarde van alle geproduceerde goederen en diensten met maar liefst 12,1 procent.  

Voor het huidige kwartaal, dat loopt van juli tot en met september, voorspelt de Nationale Bank een opvering van onze economie van 8 procent. Tegelijk waarschuwt ze voor al te veel optimisme. “Het dieptepunt van de crisis ligt achter ons. We zitten nu in een herstelfase. Maar de vraag is hoe krachtig en snel dat herstel zal zijn”, zegt Geert Langenus, macro-econoom bij de Nationale Bank. Hij herinnert eraan dat onze economie nog altijd niet op het niveau zit van voor de crisis.

We zitten nu in een herstelfase. Maar de vraag is hoe krachtig en snel dat herstel zal zijn.
Geert Langenus, macro-econoom bij de Nationale Bank

Langenus maakt zich zorgen over het pessimisme en de onzekerheid, zowel bij de ondernemers als bij de consumenten. Uit enquêtes blijkt namelijk dat ondernemers nog weinig ruimte voor verbetering zien voor dit en volgend jaar. Door dat pessimisme stellen ondernemers investeringen uit.

Vinger op de knip

Bij de consumenten valt het op dat het vertrouwen weer een knauw krijgt. “Eerst is er een verbetering geweest, maar het consumenten valt nu terug op het laagste niveau ooit, zelfs lager dan in de zwaarste crisismaanden”, ziet Langenus. 

Het is niet zozeer een probleem van koopkracht.
Geert Langenus, macro-econoom bij de Nationale Bank

Hoe komt dit nu? De Belg blijkt doorgaans genoeg spaargeld te hebben, maar maakt zich grote zorgen over de toekomst, over zijn job en zijn inkomen. “Het is niet zozeer een probleem van koopkracht,” zegt Langenus, “maar de consument is bezorgd over de evolutie van het virus in de toekomst” en de economische gevolgen ervan.  Daardoor houdt de Belgische consument de vinger angstvallig op de knip. 

Intussen valt de schade op de arbeidsmarkt voorlopig mee. Maar dat is vooral te danken aan de maatregelen van de overheid, zoals de tijdelijke werkloosheid, die nog altijd gelden. Als die afgebouwd zullen worden, zullen de problemen onvermijdelijk aan de oppervlakte en zullen er banen sneuvelen in een aantal sectoren die zwaar getroffen worden door de coronacrisis, zoals in de toeristische , horeca- en evenementensector.

Begrotingstekort

Professor Paul De Grauwe stelde vorige week in “De markt” dat de overheid zonder veel problemen goedkoop geld kan lenen om een relancebeleid te voeren, omdat de rente nog altijd heel laag is. 

Geert Langenus zit niet op dezelfde lijn. Hij herinnert eraan dat België voor het uitbreken van de coronacrisis al kampte met een zwaar begrotingstekort, dat door de coronacrisis alleen maar oploopt, tot zo’n 5,5 procent van het BBP. 

Volgens Langenus zou het wijs zijn om een concreet stappenplan op te stellen om het begrotingstekort onder de 3 procent te krijgen, zoals de Europese begrotingsdiscipline voorschrijft. Langenus denkt dat dit binnen de huidige regeerperiode moet kunnen.

Bekijk hier het volledige gesprek met Geert Langenus in "De markt":

Videospeler inladen...

Meest gelezen