Regels afgesproken voor heel Vlaanderen: geen studentenfuiven of -dopen in eerste semester

In het eerste semester van het academiejaar zullen er geen traditionele studentenactiviteiten zoals TD's, cantussen of fuiven doorgaan. Dat hebben de studentenvertegenwoordigers afgesproken met Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA). Met een activiteitenmatrix hebben ze een kader afgesproken waarbinnen de studenten toch beperkte activiteiten kunnen organiseren.

Vorige week had onder andere de stad Leuven al met de KU Leuven en de studenten afspraken gemaakt over welke activiteiten er wel of niet konden georganiseerd worden in tijden van corona. 

De Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS) liet aan het begin van de week nog weten dat zij graag een kader zouden hebben waarbinnen alle studenten in Vlaanderen veilig activiteiten kunnen organiseren.

Gisteren hebben de studentenvertegenwoordigers en de minister dan samengezeten en hebben ze concrete afspraken gemaakt.

Er komt een activiteitenmatrix die aangeeft welke verschillende activiteiten onder welke voorwaarden veilig georganiseerd kunnen worden.

Grote evenementen als fuiven, TD's, cantussen en galabals vallen daarbij dus volledig uit de boot, omdat ze niet coronaproof kunnen worden georganiseerd.

Voor andere activiteiten kan de matrix worden geconsulteerd. Het gaat dan bijvoorbeeld om hoeveel mensen je kan uitnodigen naar een kotbijeenkomst, hoe een fakbar ingericht moet worden, wanneer sportwedstrijden kunnen doorgaan en welk protocol er nageleefd moet worden bij een praesidiumweekend.

"Wij zijn blij dat dit kader de ruimte biedt om gedeeltelijk het sociale leven van de studenten weer op te starten", zegt Dylan Couck van VVS. "Voor sport- en culturele activiteiten zullen de protocollen voor de betreffende sectoren worden toegepast. er is ook ruimte voor groepsactiviteiten. Activiteiten waar gedanst wordt, of cantussen bijvoorbeeld, die kunnen voorlopig nog niet en daar hebben wij uiteraard begrip voor."

Als we de afspraken blijven evalueren en bijsturen waar het kan, dan komt het helemaal goed

Dylan Couck, VVS

In de matrix staan ook afspraken voor verschillende activiteiten over afstand houden, mondmaskerplicht en maximum aantal deelnemers.

"Op die manier kunnen studentenverenigingen activiteiten op een veilige manier organiseren", zegt Couck. "Het was voor ons heel belangrijk dat de ruimte er kwam om iets te kunnen organiseren, omdat het sociale leven voor studenten zeer belangrijk is voor hun mentaal welzijn. Als we de afspraken blijven evalueren en bijsturen waar het kan, dan komt het helemaal goed."

Geen traditionele doop

De studentenverenigingen hebben zich ook geëngageerd om geen traditionele dopen te organiseren dit eerste semester. De minister heeft de studenten gevraagd om die studentendopen te herdenken en zo de negatieve perceptie van die rituelen te keren.

Meest gelezen