PNC

Gezocht: burgers die waterstanden van beken in Haspengouw in kaart brengen

De provincie Limburg is op zoek naar inwoners van Haspengouw die de toestand van de beken in hun buurt in kaart willen brengen. Ze kunnen hun bevindingen ingeven op een speciale webtool. Aan de hand van die informatie wil de provincie plannen maken om onder andere het structureel watertekort aan te pakken.

Er zijn plannen om de beken opnieuw meer te laten kronkelen zodat ze langer en meer water kunnen vasthouden. Dat is goed tegen verdroging, maar ook tegen mogelijke wateroverlast. "We willen graag meer informatie over de precieze waterstanden in de beken en ook of er slib aanwezig is", vertelt Katrien Hendrickx van het Provinciaal Natuurcentrum. "Mensen kunnen op de website een meetpunt uitkiezen en daar dan één of meerdere keren naartoe gaan en ons de resultaten doorseinen. " 

Door de Limburgsers zelf te laten meten, beseffen ze waarom het belangrijk is

Burgerwetenschap, waarbij gewone mensen ingeschakeld worden voor het verzamelen van gegevens:  bij het Provinciaal Natuurcentrum geloven ze er in. "Meten is weten, maar meten is ook een verhaal vertellen. Zo wordt het meteen duidelijk waarom we deze acties doen, waarom dat belangrijk is."

Deelnemen aan het onderzoek kan van 14 september tot en met 31 oktober 2020.  Meer informatie vind je op de website www.indebresvoorwater.be.

Meest gelezen