Meer inschrijvingen aan Karel de Grote Hogeschool in Antwerpen: "Invloed van corona op studiekeuzes"

Aan de Karel de Grote Hogeschool in Antwerpen zijn al zeven procent meer studenten ingeschreven voor het nieuwe academiejaar dan vorig jaar. De school merkt op dat de coronacrisis de toekomstige studenten heeft beïnvloed in hun studiekeuzes. "We zien een stijging bij de richtingen die een grote rol hebben gespeeld tijdens de crisis", zegt directeur Veerle Hendrickx. 

Over tien dagen, op 21 september, gaat het nieuwe academiejaar van start voor de hogescholen en universiteiten. Op de Karel de Grote Hogeschool in Antwerpen zijn alvast zeven procent meer nieuwe studenten ingeschreven in vergelijking met vorig jaar. "We zijn tevreden dat onze studiekiezers zich niet van de wijs lieten brengen door de coronacrisis", zegt directeur Veerle Hendrickx. "Een keuze voor het hoger onderwijs is een mooie waarborg voor de toekomst."

We zijn tevreden dat onze studiekiezers zich niet van de wijs lieten brengen door de coronacrisis.

Veerle Hendrickx, directeur Karel de Grote Hogeschool

Invloed van corona

De huidige coronatijden maakten het voor toekomstige studenten niet gemakkelijk om een beslissing te nemen. Infodagen en inschrijvingen verliepen bijna volledig online. Toch houdt het virus de studiekiezers niet tegen. Meer nog zou corona een invloed hebben op de keuzes voor specifieke studierichtingen. 

"We zien bij chemie en biomedische laboratoriumtechnologie een mooie toename", vertelt Hendrickx. "Die richtingen hebben ook tijdens de coronacrisis een belangrijke rol gespeeld." Ook inschrijvingen voor toegepaste informatica stijgen sterk, net als de verschillende leraren- en zorgopleidingen. Economische opleidingen die op het buitenland gericht zijn, doen het dan weer minder goed. 

Meest gelezen