4.000 mensen manifesteren in Brussel voor betere financiering gezondheidszorg

Zo'n 4.000 mensen zijn vandaag naar Brussel afgezakt om een betere financiering van de gezondheidszorg te eisen. Zowat alle actoren van de gezondheidszorg zijn vertegenwoordigd: artsen, verplegers en verpleegsters, vroedvrouwen, maar ook de patiënten, kinesitherapeuten, sociaal werkers en brandweerlui.

De betogers hebben zich, in bubbels van 400, verzameld rond het Centraal Station, op de Kunstberg en tot aan de Keizerslaan. De betogers eisen dat er meer personeel komt in de gezondheidszorg en dat dat beter betaald wordt. "We moeten het beroep van gezondheidswerken aantrekkelijker maken. Dat kan door een collectieve arbeidstijdverkorting zonder loonverlies, en een verbetering van de toegang tot verplegingsstudies en het beëindigen van het gebruik van stagiairs als vrije arbeidskrachten."

Bekijk het verslag uit "Het Journaal" hier en lees voort onder de video:

Videospeler inladen...

De betogers pleiten ook voor een verlaging van de pensioenleeftijd, een herziening van de beheersnormen en een echt beleid van welzijn op het werk. "We eisen een stopzetting van onmenselijk en autoritair beheer dat personeel en patiënten behandelt als cijfers en statistieken, en echte maatregelen ter bestrijding van de verschillende vormen van intimidatie en discriminatie", klinkt het bij de betogers. 

"Zowel patiënten als gezondheidspersoneel moeten betrokken worden bij alle belangrijke beslissingen over de sector", gaat het verder. "Iedereen, ongeacht zijn sociale en/of culturele afkomst moet toegang hebben tot een waardige en humane gezondheidszorg voor iedereen."

Ook een ontwikkeling van de zorg en eerstelijnszorg via het systeem van medische huizen, en een echte bescherming van het moederschap staan op het eisenlijstje.

"Gezondheidszorg is geen kostenpost"

"Al veel te lang zien we hoe de gevoerde politiek van privatisering en vercommercialisering ertoe leidt dat de sociale zekerheid afsterft en de gezondheidszorg in België achteruit gaat", zeggen de betogers.

"De corona-epidemie heeft de problemen die al gekend waren, enkel verscherpt en in de schijnwerpers geplaatst. Jarenlang is er gezegd dat de besparingen "noodzakelijk" waren, terwijl de kloof tussen de zorgnoden en de beschikbare middelen enkel groter werd. Gezondheidszorg is geen kostenpost, het is een cruciale en noodzakelijke investering in de hele samenleving."

"Als deze crisis iets heeft aangetoond, is het wel dat we de gezondheidszorg niet kunnen onderfinancieren zonder het risico te lopen haar te vernietigen", gaat het verder. "We staan op dit moment voor een tweede golf van de epidemie terwijl de menselijke, financiële en materiële middelen waarover we beschikken om die het hoofd te bieden, beperkt zijn. Dagelijks zien we overlijdens en complicaties die vermeden hadden kunnen worden als we over voldoende personeel en materiaal zouden beschikken. Dagelijks zien we ook hoe een hoop mensen niet de zorg krijgen waar ze nood aan hebben, door hun precaire financiële situatie, door hun kwetsbaarheid, omdat ze niet over de juiste papieren beschikken."

"We weigeren dat nog langer te aanvaarden", klinkt het nog. "We eisen een gezondheidspolitiek die op het niveau is van een land met een van de hoogste bruto binnenlands producten ter wereld, een salarisverhoging, meer personeel, toegang tot de gezondheidszorg voor iedereen en een versterking van de sociale zekerheid. De middelen daarvoor bestaan, als we minder besteden aan wapens, als we de fiscale fraude effectief aanpakken, als we de lonen van topmanagers beperken."

"Regering vindt economie belangrijker dan onze levens"

In juli werd voor de federale gezondheidswerkers een salarisverhoging beloofd, maar dat zal voor de betogers niet volstaan om de achterstand in te halen die door jaren van budgettaire beperkingen is veroorzaakt.

Het zit de betogers ook hoog dat het hen zoveel moeite heeft gekost om toestemming te krijgen voor hun betoging: "Voor de economie en de consumptie werd de lockdown opgeheven maar voor de sociale strijd zou dat niet kunnen? We kennen de risico's van deze epidemie, gisteren gingen we nog voorop in die strijd, zonder het nodige beschermingsmateriaal omdat onze regering de economie belangrijker vindt dan onze levens, vandaag komen we op straat met respect voor alle maatregelen".

Meest gelezen