Nicolas Maeterlinck

Cassatie vernietigt arrest: nieuw proces tegen arts die euthanasie heeft uitgevoerd bij Tine Nys

Er komt een nieuw proces tegen de arts die de euthanasie heeft uitgevoerd bij Tine Nys. Dat heeft het Hof van Cassatie beslist. De arts werd begin dit jaar nog vrijgesproken door een volksjury na een assisenproces in Gent. De familie van Nys, die in 2010 euthanasie kreeg wegens psychisch lijden, was het niet eens met die beslissing en stapte naar het Hof van Cassatie. Dat oordeelt nu dat de vrijspraak van arts Joris Van Hove niet voldoende gemotiveerd werd.

Op 31 januari 2020 viel om één uur 's nachts  het doek over het assisenproces rond de euthanasie van Tine Nys in 2010. De drie artsen die er terecht stonden voor vergifting werden er door de volksjury vrijgesproken.

Twee weken later besliste de familie van Tine Nys om naar het Hof van Cassatie te stappen. "De familie wil gerechtigheid", klonk het bij hun advocaat Joris Van Cauter. "Het proces heeft duidelijk aangetoond dat de euthanasiewet op meerdere cruciale punten niet gerespecteerd werd."

Van Cauter is tevreden dat hij zijn slag heeft thuisgehaald. "Wat op het nieuwe proces bekeken gaat worden, is de kern van de zaak", reageert de raadsman van de familie. "Het nieuwe proces zal gaan waar het van bij het begin al over had moeten gaan: is de wet, zoals die bestaat, gerespecteerd door de dokter?"

Familie Nys: "euthanasiewet niet gerespecteerd"

Waarover gaat dit nu? De euthansiewet voorziet dat de arts die een euthanasie wegens psychisch lijden uitvoert, een advies moet inwinnen bij twee onafhankelijke artsen.

Volgens Van Cauter was er een probleem met het advies van één van de twee onafhankelijke artsen, namelijk dat van Frank De Greef, de huisarts van Tine Nys. De Greef schreef op een briefje dat Nys ondraaglijk leed aan een niet te genezen psychiatrische stoornis. "Maar op het proces heeft hij gezegd dat dat briefje geen medisch verslag was en dat hij niet wist dat op basis daarvan euthanasie zou worden toegepast." 

Arrest niet goed gemotiveerd

En dus stapte Van Cauter naar het Hof van Cassatie tegen de vrijspraak van dokter Joris Van Hove, de arts die de euthanasie heeft uitgevoerd. Omdat het Hof van Cassatie zich nooit uitspreekt over de inhoud van een zaak, bekeek het niet of de euthanasiewetgeving correct werd gevolgd.

Wat het Hof wel doet, is controleren of een proces correct is verlopen, maar ook daar werden volgens de advocaat fouten gemaakt. Volgens hem werd de vrijspraak van Joris Van Hove niet voldoende gemotiveerd.

Het Hof van Cassatie heeft nu geoordeeld dat er inderdaad een probleem was met de motivering en dat het arrest moet worden vernietigd. Daardoor moet er nu een nieuw proces komen voor Van Hove.

Geen volksjury

Het nieuwe proces wordt geen assisenproces. Het parket tekende namelijk geen cassatieberoep aan, wat betekent dat de drie artsen definitief werden vrijgesproken op strafrechtelijk vlak. Ze hebben géén gifmoord gepleegd en dat kan niet meer veranderen.  

Bij het nieuwe proces, voor de rechtbank van eerste aanleg van Oost-Vlaanderen, zullen drie beroepsrechters -en dus geen volksjury- oordelen of dokter van Hove al dan niet een fout heeft gemaakt en dus een schadevergoeding moet betalen aan de familie Nys. De rechters zullen dus moeten beslissen of Van Hove de  euthanasiewetgeving correct heeft gevolgd.

Van Hove is er gerust op dat hij het pleit opnieuw zal winnen. "Ik had het liever niet gehad, maar ik heb er geen schrik van omdat ik denk dat er geen fouten zijn gemaakt. Ik heb goede advocaten en ben er stellig van overtuigd dat dit goed zal aflopen." 

Over de motivatie van het proces is Van Hove erg kritisch. "Eigenlijk gaat dit proces over een schadevergoeding”, stelt de arts, “Over de waarheid over de euthanasie zelf wordt niet meer gesproken.”

Dokter Joris Van Hove op het euthanasieproces in januari

Meest gelezen