Tijdelijk werkloos door corona: toch niet minder vakantiegeld en werkloosheidsuitkering

Wie als gevolg van de coronacrisis tijdelijk werkloos is, zal volgend jaar toch evenveel vakantiegeld krijgen. Dat zijn vakbonden en werkgevers overeengekomen. Ook de werkloosheidsuitkeringen worden voorlopig niet verminderd. De regering moet de voorstellen nog goedkeuren.

Wie tijdelijk werkloos is, betaalt geen bijdragen voor zijn vakantiegeld van het volgende jaar. Maar de periode van tijdelijke werkloosheid kan wel worden “gelijkgesteld”, dat wil zeggen dat het lijkt of de werknemer gewoon aan het werk was en bijdragen betaalde.

Die gelijkstelling was er al voor de periode van 1 februari tot 30 juni en wordt nu verlengd tot het einde van het jaar. Om te vermijden dat de werkgevers volledig moeten opdraaien voor het vakantiegeld, is afgesproken dat de overheid een flink stuk voor haar rekening neemt.

Ook de "gewone" werkloosheidsuitkeringen blijven op peil tot het einde van het jaar. In normale omstandigheden krijgt een werkloze na een tijdje een lagere werkloosheidsuitkering, nu is dat niet zo. Danny Van Assche van ondernemersorganisatie Unizo: "Op dit moment, dat de werkloosheid toeneemt en dat het sowieso moeilijker is om werk te vinden, zou dat niet eerlijk zijn ten opzichte van die mensen." 

Formeel gaat het hier nog maar om adviezen die de sociale partners in de Nationale Arbeidsraad zijn overeengekomen. Maar werkgevers en vakbonden vragen dat de regering het akkoord “als één en ondeelbaar” zou beschouwen en zo snel mogelijk zou uitvoeren.

Meest gelezen