AFP or licensors

Welke prioriteiten hebben Europarlementsleden voor het komende Europees werkjaar?

Morgen geeft de voorzitster van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, haar eerste State of the Union. Daarmee start ook voor het Europees Parlement een werkjaar vol uitdagingen. Wij spraken met een Europarlementslid van elke Vlaamse partij over hun prioriteiten en de oplossingen die zij voorstellen voor enkele felbevochten dossiers. 

Coronaherstelfonds

Met het coronaherstelfonds wil de Europese Unie 750 miljard euro voorzien om de economische schade van de coronacrisis op te vangen. De Unie gaat dat geld lenen op de financiële markten en moet daarom op zoek naar eigen middelen of  beter gezegd Europese belastingen om die schulden terug te betalen.

Hilde Vautmans (Open VLD), Kris Peeters (CD&V), Petra De Sutter (Groen) en Kathleen Van Brempt (SP.A) zijn alvast voorstander van dat coronafonds en Europese belastingen. De Sutter beklemtoont dat het fonds een voordeel biedt aan alle lidstaten van de EU en niet alleen aan de landen die in de problemen zitten. “Ik ben voor eigen inkomsten. Dat is een heel gezond democratisch principe", klinkt het bij Van Brempt (SP.A). Aangezien we in Europa enorm veel beslissingen nemen en we ook wel wat geld uitgeven, zijn eigen inkomsten volgens haar belangrijk om de solidariteit echt te laten werken.

 Afhankelijk van wie moet betalen is Marc Botenga, Europees parlementslid voor PVDA, voor-of tegenstander van Europese belastingen. Het zijn volgens hem de multinationals die via een opgelegde minimumbelasting voor een groot deel de pot van de Europese belastingen moeten vullen. En niet de burgers.  

Tom Vandendriessche (Vlaams Belang) en Geert Bourgeois (N-VA) vinden daarentegen dat het niet aan de EU is om schulden te maken. Vandendriessche is naar eigen zeggen gekant tegen een Europese superstaat die extra belasting heft. Volgens Bourgeois mag de EU de coronacrisis niet gebruiken om zomaar Europese belastingen in te voeren.

Ik ben voor eigen inkomsten. Dat is een heel gezond democratisch principe. 

Kathleen Van Brempt, Europarlementslid SP.A

Over welke belastingen gaat het dan? Voorstanders Vautmans (Open VLD), Peeters (CD&V), De Sutter (Groen) en Van Brempt (SP.A) willen Europese belastingen op drie verschillende manieren heffen:

  • een taks op de winsten van digitale bedrijven (digitaks)
  • een plastictaks en 
  • een CO2-importheffing, of het Carbon Border Adjustment Mechanism. 

Via dit laatste mechanisme zal er een extra taks geheven worden op goederen die de Europese interne markt binnenkomen en niet voldoen aan de Europese klimaatnormen. Zo wordt een gelijk speelveld gecreëerd tussen alle goederen, die binnen of buiten de Europese Unie zijn geproduceerd. Peeters (CD&V) geeft het voorbeeld van het staal van Arcelor Mittal en het goedkopere Chinese staal dat niet aan de Europese klimaatvereisten voldoet.

Inhoudelijk staat Vandendriessche (Vlaams Belang) wel achter het idee van een digitaks, maar deze belastingen moeten volgens hem op nationaal niveau en niet door de EU worden geheven. Ook Bourgeois (N-VA) is niet gewonnen voor het idee om Europese belastingen te heffen. Hij is tegen structurele schuldopbouw. De coronacrisis is wel een éénmalige uitzonderlijke omstandigheid waarvoor geld nodig is. "Maar de EU is niet bevoegd om belastingen te heffen. Wij willen dat bij de lidstaten houden", aldus Bourgeois. Johan Van Overtveldt, ook Europarlementslid voor N-VA, vindt Europese belastingen voor enkele domeinen wel nodig.

Maar de EU is niet bevoegd om belastingen te heffen. Wij willen dat bij de lidstaten houden.

Geert Bourgeois, Europarlementslid N-VA

(Lees verder onder de video's).

Bekijk hieronder de video van Kris Peeters (CD&V) over het coronaherstelfonds en Europese belastingen. 

Videospeler inladen...

Bekijk hieronder de video van Tom Vandendriessche (Vlaams Belang) over het coronaherstelfonds en Europese belastingen. 

Videospeler inladen...

Rule of law

In het kader van het herstelprogramma ijveren verschillende lidstaten ervoor om de toekenning van fondsen afhankelijk te maken van het respect voor de rechtsstaat. Op die manier wil men landen als Polen en Hongarije, waar de laatste jaren homorechten en de onafhankelijkheid van het gerecht onder druk staan, in de pas doen lopen.

Ook de Vlaamse Europarlementsleden zijn over het algemeen gewonnen voor het idee. Volgens Petra De Sutter (Groen) blokkeert Hongaars premier en lid van de Europese Volkspartij Viktor Orban echter elk voorstel in die richting. "Bij de volgende discussies moet er een koppeling zijn tussen de meerjarenbegroting, het herstelfonds en de rule of de law. Dit pakket moet samen tot een oplossing komen.", benadrukt Peeters (CD&V).

Bij de volgende discussies moet er een koppeling zijn tussen de meerjarenbegroting, het herstelfonds en de rule of law. Dit pakket moet tot een oplossing komen.

Kris Peeters, Europarlementslid CD&V

Tom Vandendriessche (Vlaams Belang) en Marc Botenga (PVDA) zijn een stuk minder enthousiast. Vandendriessche vindt dan weer dat België en bij uitbreiding de hele EU eerst in eigen boezem moet kijken. “Het is aan de Polen en de Hongaren zelf om te oordelen hoe zij hun land willen inrichten”, klinkt het bij hem. Volgens Botenga is het niet de bedoeling om burgers te laten opdraaien voor de misstappen van hun leiders. Hij pleit dan ook voor gerichtere sancties.

(Lees verder onder de video's).

Bekijk hieronder de video van Petra De Sutter (Groen) over de rule of law.

Videospeler inladen...

Bekijk hieronder de video van Marc Botenga (PVDA) over de rule of law.

Videospeler inladen...

Green Deal

Een ander belangrijk dossier is de Green Deal, het ambitieuze klimaatplan waarmee de Europese Commissie ernaar streeft om tegen 2050 van Europa het eerste koolstofneutrale continent te maken.

Onder de Vlaamse Europarlementsleden zijn de meningen over de Europese klimaatstrategie verdeeld. Volgens Bourgeois (N-VA) is er een schrijnend gebrek aan maatregelen en financiering om de ambitieuze doelstellingen te halen en houdt men onvoldoende rekening met de sociaaleconomische impact van de deal. Vandendriessche (Vlaams Belang) vindt dan weer dat lidstaten zelf hun klimaatbeleid moeten kunnen uitstippelen, los van het Europese niveau.

Volgens Van Brempt (SP.A) biedt de coronacrisis een uitgelezen kans om de economie op een klimaatvriendelijke manier te herlanceren en zo van de Green Deal een succes te maken. Daarom mag er nu volgens haar niet worden geïnvesteerd in klimaatvervuilende sectoren of energiebronnen, zoals koolmijnen. Ook De Sutter (Groen) pleit voor een klimaatvriendelijke heropstart, net als haar collega Vautmans (Open VLD). “We moeten de coronacrisis gebruiken om de meest milieuvriendelijke en vernieuwende technologieën en industrieën te steunen", zegt Vautmans daarover. Ze benadrukt dat dit een grote kans is voor onze economie en tewerkstelling. 

We moeten de coronacrisis gebruiken om de meest milieuvriendelijke en vernieuwende technologieën en industrieën te steunen.

Hilde Vautmans, Europarlementslid Open VLD

Ook Kris Peeters (CD&V) is een grote voorstander van het plan, maar benadrukt dat er nog veel werk op de plank ligt. Toch vertrouwt hij erop dat de Europese Commissie op tijd de nodige beslissingen zal nemen. Marc Botenga (PVDA) vindt daarentegen dat de EU te weinig geld voorziet om de ambitieuze doelstellingen waar te maken: “De Europese Commissie geeft zelf toe dat je eigenlijk meer geld nodig hebt." Hij legt uit dat dat de reden is waarom mensen als Greta Thunberg en Anuna De Wever zeggen dat de Europese klimaatweg een maat voor niets is. Wat we nodig hebben zijn massale publieke investeringen, bijvoorbeeld in het openbaar vervoer.

De Europese Commissie geeft zelf toe dat je eigenlijk meer geld nodig hebt.

Marc Botenga, Europarlementslid PVDA

(Lees verder onder de video).

Bekijk hieronder de video van Kathleen Van Brempt (SP.A) over de Green Deal. 

Videospeler inladen...

Asiel en migratie

Zoals de brand in het vluchtelingenkamp Moria op het Griekse eiland Lesbos aantoont, zal de Europese Unie het komende jaar ook hard moeten sleutelen aan het asiel- en migratiedossier. Deze maand maakt de Europese Commissie haar langverwacht, nieuw migratiepact bekend. 

Alle Vlaamse Europarlementsleden lijken het erover eens dat een hervorming nodig is, al verschillen de meningen over hoe die hervorming er precies moet uitzien. Hilde Vautmans (Open VLD) pleit onder andere voor een efficiëntere aanpak van de mensensmokkel en een versterking van de buitengrenzen, een idee dat wordt gedeeld door haar collega’s Kris Peeters (CD&V), Geert Bourgeois (N-VA) en Tom Vandendriessche (Vlaams Belang). Volgens Vandendriessche is die strengere grensbewaking nodig om te voorkomen dat er nog nieuwe asielzoekers en vluchtelingen de Unie binnenkomen. “Wij kunnen die tientallen miljoenen mensen die naar hier willen komen geen thuis bieden”, klinkt het bij hem. 

Kathleen Van Brempt (SP.A) ziet het huidige asiel- en migratiebeleid als de absolute schandvlek van de Europese Unie. Ze pleit dan ook voor een politiek gebaseerd op internationale verdragen en mensenrechten. Ook vraagt Van Brempt aandacht voor de opwarming van het klimaat als oorzaak van huidige en toekomstige vluchtelingenstromen, een bezorgdheid die ze deelt met Marc Botenga (PVDA). Hij pleit bovendien voor een bredere aandacht voor de oorzaken van vluchtelingenstromen, zoals oneerlijke handelsakkoorden en de rol van de EU in bepaalde conflictsituaties. 

Wij kunnen die tientallen miljoenen mensen die naar hier willen komen geen thuis bieden

Tom Vandendriessche, Europarlementslid Vlaams Belang

Bekijk hieronder de video van Hilde Vautmans (Open VLD) over het asiel- en migratiebeleid. 

Videospeler inladen...

Bekijk hieronder de video van Geert Bourgeois (N-VA) over het asiel- en migratiebeleid.

Videospeler inladen...

Meest gelezen