Pixabay

Primeur in Gent: Getuigen van Jehova moeten voor de strafrechter verschijnen

Jehovah's Getuigen moeten zich op 16 februari verantwoorden voor de correctionele rechtbank in Gent na een reeks klachten van ex-leden. Een unicum, aangezien de geloofsgemeenschap nooit eerder voor de strafrechter verschenen is. “Een belangrijk precedent”, vindt ex-lid Patrick Haeck. “Wanneer begaat een religieuze gemeenschap onder het mom van vrijheid van religie een misdaad?

Even terug naar maart 2015. Gentenaar Patrick Haeck, ooit zelf 35 jaar lang Jehovagetuige, dient de eerste strafklacht ooit in tegen de gemeenschap die waarschuwt voor het einde der tijden. Volgens Haeck stroken sommige praktijken binnen de gemeenschap niet met de discriminatiewet. Leden die zich kritisch opstellen, zouden verstoten worden én in sociaal isolement belanden. 

Het gemis aan contact met vrienden en familie is funest. Het leidt vaak tot zelfmoordpogingen en bijna altijd tot depressies

Patrick Haeck, ex-lid Jehova's Getuigen

Negeerbeleid

“Wanneer je toetreedt tot Jehovah’s Getuigen, worden heel wat zaken plots verboden. Denk aan verjaardagen, Kerstmis of oudjaar. Je wordt eigenlijk geïsoleerd uit de samenleving”, zegt Haeck. “Na een tijdje ben je volledig in hun macht. Als je relatie met de jehova’s dan spaak loopt, beland je in een compleet ‘negeerbeleid’. Niemand mag nog met je praten. Ex-getuigen blijven vaak achter zonder familie of vrienden. Ze kwijnen langzaamaan weg en hebben een hoger risico op zelfdoding.”

Eerste strafzaak ooit tegen Jehovah’s Getuigen

Patrick is niet alleen. Vijf jaar na zijn initiële klacht staat een tiental personen burgerlijke partij. Het Gentse parket vervolgt Jehovah’s Getuigen voor het aanzetten tot discriminatie op grond van geloofsovertuiging en het aanzetten tot haat. Een unicum: op burgerlijk vlak stond de gemeenschap al meer terecht, maar voor een strafrechter belandde de vzw nog nooit.

Wanneer begaat een religieuze gemeenschap onder het mom van vrijheid van religie een misdaad?
Patrick Haeck, ex-lid Jehova's Getuigen

Een belangrijk precedent volgens Haeck, die hoopt dat een veroordeling ook internationaal zal narimpelen. “Niet alleen voor Jehovah’s Getuigen, maar ook voor andere religieuze organisaties”, besluit hij. “We hebben altijd een strikte scheiding tussen kerk en staat gekend. Nu er meer aandacht is voor radicalisering en religieus extremisme, vragen we ons meer dan vroeger af waar de grens ligt. Waar moet de staat tussenbeide komen? Wanneer begaat een religieuze gemeenschap onder het mom van vrijheid van religie een misdaad?  

Meest gelezen